Prijelaz na sadržaj
Povijest

O muzeju

Gradski muzej Čazma je opći muzej u sastavu ustanove Centar za kulturu Čazma.

Gradski muzej Čazma

U Čazmi su 1958. g., prvotno kao Zavičajni muzej (nekoliko je godina mijenjao nazive kao Muzej narodne revolucije, Povijesni muzej i sl.), osnovali volonteri Društva prijatelja muzeja (prva izložba postavljena je krajem 1957.). Djelovao je u staroj zgradi vojnokrajiških satnika sve do 2007. godine kada je zbog vlage i loših uvjeta sva građa preseljena u zgradu na Trgu Čazmanskog kaptola 13. Službenim aktom od 24. 3. 1961. godine Narodni odbor Općine Čazma osniva Narodni muzej Čazma. Tijekom narednih desetljeća muzej je "ulazio" i "izlazio" iz sastava, od 1985. godine u trajnom je sastavu Narodnog sveučilišta "Slavko Kolar" Čazma čiji je pravni sljednik Centar za kulturu "Slavko Kolar" Čazma, a od 2007.g. Centar za kulturu Čazma.

Danas je Gradski muzej Čazma dio javne ustanove (javni muzej) kompleksne građe (opći tip).

Stalne izložbe postavljene su u Galeriji Anton Cetín i Galeriji Aleksandar Marks te u Moslavačkoj tradicijskoj kući u Gornjem Mikloušu 45.

U prizemlje zgrade Centra izlažu se fotografske reprodukcije muzejskih predmeta kroz razne tematske izložbe.

Gradski muzej Čazma ima fond od preko 16,5 tisuća predmeta raspoređenih u 22 zbirke.

Brojem jedinica građe i vrijednošću ističu se prapovijesna, antička i srednjovjekovna arheološka zbirka. U prapovijesnoj zbirci najbrojniji su predmeti otkriveni na lokalitetu Rađinac, a pripadaju ranom brončanom dobu. Osobito je vrijedna srednjovjekovna zbirka u kojoj se čuvaju predmeti arheoloških lokaliteta iz Čazme i okolice.

Među prvim zbirkama u Muzeju ističe se Etnografska zbirka te Tehnička zbirka i zbirka obrta.

Muzej ima i nekoliko memorijalnih zbirki: botaničara Ive Horvata (1897. – 1963.), književnika i agronoma Slavka Kolara (1891. - 1963.), slikara (animatora, crtača, redatelja, ilustratora, dizajnera) Aleksandra Marksa (1922. - 2002.) te slikara Milana Krena.

Manje muzejske zbirke su Umjetnička i Prirodoslovna.

Povijesna građa razmještena je u Povijesnu zbirku, Zbirke NOB-a, fotografija, razglednica, dokumenata, oružja, namještaja, značaka i numizmatike. Posljednja utemeljena je Zavičajna zbirka.

Muzej istražuje nematerijalnu baštinu područja Grada Čazme te potiče njeno očuvanje.


Djelatnici

Mirela Ravlić

Spremačica


Naša misija

Gradski muzej Čazma je opći muzej u sastavu ustanove Centar za kulturu Čazma koji sakuplja, čuva i promovira materijalnu i nematerijalnu baštinu, znanja, vještine, dokumente i podatke kao rezultat života, rada i djelovanja prošlih i sadašnjih žitelja, institucija, ustanova i gospodarstva područja Grada Čazma i zavičaja Moslavine.

Muzej u svojem svakodnevnom djelovanju potiče zajednicu na su-djelovanje i razmjenu znanja i iskustava u cilju očuvanja autentičnosti i promocije kraja i njegovih žitelja u opstojnosti tijekom neminovnih civilizacijskih i vremenskih protjecanja u skladu s potrebama zajednice.


Vizija gradskog muzeja Čazma

Naša je vizija biti suvremeni primjer upravljanja, prezentacije i održivog korištenja kulturne baštine te mjesto interpretacije svekolike baštine grada Čazma.


Centar za kulturu Čazma

Ustanova Centar za kulturu djeluje u Čazmi baštineći djelatnosti muzejske te ustanove Narodnog učilišta /sveučilišta.

Muzej je u Čazmi počeo djelovati 1958. godine, a Narodni odbor Općine Čazma osnovao ga je službeno 24. 3. 1961.g. Od 1985. godine muzej je u sastavu Narodnog sveučilišta "Slavko Kolar" Čazma čiji je pravni sljednik Centar za kulturu "Slavko Kolar" Čazma.

Rješenjem od 24. rujna 1964. godine Skupštine općine Čazma osnovano je Narodno sveučilište u Čazmi čiji je predmet djelatnosti "Svestrano i slobodno obrazovanje omladine i odraslih u stručnom i kulturnom pogledu". Unutar Narodnog sveučilišta počinje djelovati srednjoškolski – gimnazijski odjel u šk. godini 1964./65. te i Škola učenika u privredi iz koje su se obrazovali i osposobljavali brojni obrtnici. Suvremena Srednja škola Čazma osamostalila se nakon što je s Centrom za kulturu/Narodnim sveučilištem dijelila isti prostor i zajedničke službe više od 20 godina.

Centar za kulturu od početka 2007. godine više ne obavlja knjižničarsku djelatnost te iz svoga naziva briše "Slavko Kolar", a osnovna djelatnost ustanove postaje muzejska.

Unutar ustanove produciraju se glazbeno scenski programi te organiziraju razne priredbe među kojima protežu muzejske. Gradski muzej Čazma brine o preko 14,5 tisuća materijalnih predmeta te nematerijalnoj baštini Grada Čazme baziranoj na bogatom znanju, vještinama i običajima koje imaju ljudi ovoga kraja.


Kontakt

Kontakt podaci

Centar za kulturu, Gradski muzej ČazmaTrg Čazmanskog kaptola 1343240 Čazma043/771-037