Prijelaz na sadržaj

Društvo "Graničar" u Čazmi 1916. – 2021.

Društvo Graničar Čazma

Društvo Graničar Čazma
Lenta predsjednika Hrvatskog pjevačkog društva "Graničar" u Čazmi, oko 1918. g.; GMČ, Povijesna zbirka, inv. br. 6204
Logotip KUD-a Graničar Čazma
Logotip KUD-a "Graničar" Čazma od 2016. g.

Uvod

U 2021. godini Kulturno umjetničko društvo "Graničar" iz Čazme obilježava 105. godišnjicu svojega postojanja i djelovanja. Iako je "Graničar" u tih stotinu godina doživio više uzleta aktivnosti, ali i prestanka rada, postoji i danas kao jedno od rijetko očuvanih udruga kulture na području Grada Čazme.

Društvo "Graničar" u Čazmi je osnovano 1. ožujka 1916. godine u humanitarne svrhe - radi pomoći vojnicima i njihovim obiteljima na bojišnicama Prvoga svjetskoga rata. No – od početka ono je imalo i važnu ulogu u trgovištu Čazma i okolici – bilo je mjesto druženja i djelovanja osoba različitih društvenih slojeva koje je povezivala ljubav prema glazbi i pjevanju, a kasnije i folkloru i narodnoj baštini te i crkvenome pjevanju. Ovih stotinu i pet godina postojanja Društva "Graničar" obilježilo je nekoliko stručnih i umjetničkih voditelja koji su u svojoj sredini imali vrlo važnu prosvjetiteljsku ulogu, a bili su prije svega učitelji čazmanske osnovne škole. Društvo je osnovao Mihovil Vitković, ravnajući učitelj, a uzlet dobiva i tijekom stručnoga vodstva učitelja i narodnog prosvjetitelja Vilka Kolara. Ono što je važno napomenuti prije predstavljanja sto i petogodišnjeg rada Kulturno umjetničkog društva "Graničar" iz Čazme je nedostatak podataka iz arhive Društva. Naime, koliko je Gradskome muzeju Čazma poznato, nije se sačuvala jedinstvena knjiga zapisnika ili neki drugi dokumenti koji bi svjedočio o radu društva, njegovom članstvu i voditeljima. Podatci za ovu brošuru i izložbu su skupljani iz raznih izvora: Portala digitaliziranih starih hrvatskih časopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Školske spomenice Osnovne škole u Čazmi, Župne spomenice Župe u Čazmi, Portala "Veliki rat" Narodne biblioteke Srbije (Europeana collections 1914-1918), raznih zbirki Gradskoga muzeja Čazma, fonda novinskih članaka Franje Jagatića objavljenih u novinama "Večernji list", fonda hemeroteke Grada Čazme te lokalnih časopisa objavljenih u razdoblju od 1970. – 2016. godine (Cvrkut Moslavine Osnovne škole Čazma, Glas komune SSRN Općine Čazma, Čazmanski vjesnik Grada Čazme) te i drugih izvora. Najviše fotografske građe sačuvano je iz ere digitalne fotografije, u posljednjih trinaest godina djelovanja obnovljenog društva. Na izložbi je rad Društva "Graničar" predstavljen kronološki izborom fotografija, novinskih priloga, dokumenata te sačuvanih predmeta iz zbirki Gradskoga muzeja Čazma.


Društvo "Graničar" osnovano je 1. ožujka 1916. godine u Čazmi kao Pjevački zbor "Graničar" (slika 1). Osnovao ga je Mihovil Vitković, tada ravnajući učitelj Državne osnovne škole u Čazmi. Mihael Vitković je bio i zborovođa.

Zbor je u početku okupljao 15 pjevačica i pjevača koji su pripadali seljačkom i građanskom sloju čazmanskog društva. Bez obzira na društveni status, pjevači zbora "Graničar" nastupali su odjeveni u jednu inačicu tadašnje nošnje čazmanskog kraja (slika 2). Žene su bile odjevene u bijele suknje (rubače) preko koji su se vezivale pregače (fertuni). Suknje i pregače, a često i bluze (ženska košulja, opleće), ukrašene su ornamentima dupljanogukrasa postignutog tkanjem u zijev. Preko bluza su djevojke i žene nosile obojene i vezene prsluke ili su samo vezivale marame koje bi zaogrnule na leđa, krajeve prekrižile na trbuhu i zavezale na leđima u razini pojasa. Ženska oglavlja su bila jedinstvena prema dobi i statusu djevojaka i žena - sve su bile gologlave što upućuje na određenu stilizaciju prikaza. Od nakita su nosile struke od koralja ili na vratu ogrlicu od crne baršunaste trake na kojoj je kao ukras bio najčešće prišiven dukat. Muškarci su nosili tipične široke bijele gaće, bijele košulje (rubina, rub'na), prsluk (lajbek) od čoje (plave koje su predstavljale stare graničare, seljake - vojnike Vojne krajine ili crne, koje su tradicionalno nosili ostali muškarci tijekom doba Vojne krajine). Kao ukras lica, većina je muškaraca onoga doba nosila pomno njegovane brkove. Tijekom nastupa nisu na glavama muškarci nosili važni dio muške nošnje – šešir.

Izložba Graničar

"Graničar" - osnutak i djelovanje između 1916. i 1930. godine

Izložba Graničar
Slika 1. Zapis ravnajućeg učitelja Mihovila Vitkovića o osnutku Pjevačkog društva "Graničar" u Čazmi, Školska spomenica Osnovne škole Čazma; foto: J. Kruljac Sever, 2014.

Prijepis teksta slike 1.:

…Vitković koncert sa pjevačkim zborom "Graničar ". Koncert je nada sve dobro uspio. Čista dobit iznaša 1320 K, a poslana je za ratne invalide županije bjelovarsko-križevačke. Taj zbor osnovao je 1. III. 1916. pomenuti ravnajući učitelj. Zbor se sjajno razvija, pa se može već sada takmiti s drugim provincijalnim i starijim pjevačkim društvima.

Izložba Graničar
Slika 2. Pjevački zbor "Graničar" Čazma, 1916. g.

GMČ, inv. br. 7241/1; Fotografija je objavljena uz novinski natpis: "Dobrotvorni koncert društva "Graničar" u Čazmi.", Ilustrovani list br. 26 od 24.6.1916. g. (pogledati na http://velikirat.nb.rs/items/show/7913)


Odmah nakon osnutka, zbor "Graničar" je održao niz dobrotvornih koncerata za prikupljanje pomoći za vojnike na bojišnicama Prvoga svjetskoga rata te invalide i obitelji poginulih vojnika. Tome svjedoči objavljeni prilog u vrlo popularnim hrvatskom ilustriranom časopisu Ilustrovani list br. 26 od 24.6.1916. godine (slika 2). Prvi koncert je "Graničar" održao 14. svibnja 1916. godine u korist ratnih vojnih invalida i, kako novinski zapis kaže, otpjevali su sve pjesme skladno i lijepo. Za izvedbu je publika zbor nagradila dugotrajnim pljeskom, a čista dobit u iznosu od 1 220 kruna uplaćena je u korist invalida Bjelovarsko-križevačke županije.

Do početka 1917. godine Zbor se povećao s 15 na 24 pjevača koji su dva puta tjedno vježbali u prostoru osnovne škole u Čazmi. Promijenjen je i naziv zbora u Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" u Čazmi. Važan zborski nastup bio je povodom Uskrsa 1917. godine kada mješoviti zbor pjeva vrlo zahtjevan program. Prije uskrsnog, održan je i korizmeni koncert "Isukrste moj raspeti" troglasnog ženskog zbora. Za zaključiti je da je tek osnovani Pjevački zbor "Graničar" nastupao u svjetovnim i crkvenim prigodama, a pjevanje toga zbora podržavali su svi: od puka do intelektualaca i građana. Kotarski liječnik dr. Lončarek bio je toliko oduševljen pjevanjem zbora na Tijelovo, da mu je poklonio 20 kruna za nabavu nota i drugih potrepština. Kroz tri dobrotvorna koncerta čija je namjena bila darivanje invalida rata, do 1917. godine sakupljeno je 2 700 kruna. Nabavljen je za potrebe zbora i harmonij za 530 kruna. Povodom smrti Franje Josipa I. (Schönbrunn, Beč, 18. kolovoza 1830. - Schönbrunn, Beč, 21. studenoga 1916.), cara i kralja Austro-Ugarske Monarhije, zbor je na zadušnim misama pjevao iz Hadrovićeve pjesmarice "Iz dubine duše vjerne".

Mihael Vitković, zborovođa, piše za časopis Sveta Cecilija 1.5.1917. g. da "Graničar" izvodi: "Molitor "Panis angelicus", Novak "Sa nebesa"; Hadrović-Haydn "Na pričest"; F. Stare: "Zdravo budi"; Adamić: "Zdravo kraljice"; "Tantum ergo" od Stockla; "O duša naših hrano" od Mojitora; "Doletio angjel s neba" od Strnada."

Zbor je vrijedno radio do 1930. godine kada ostaje bez zborovođe (učitelj Mihael Vitković je premješten na službovanje Zagreb) i na nekoliko godina HPD "Graničar" gasi svoj rad.

Izložba Graničar
Slika 3. Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" u Čazmi, 1917. g., GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7241/2

Izložba Graničar
Slika 4. Zapis ravnajućeg učitelja Mihovila Vitkovića o dobrotvornoj priredbi u kojoj je, uz školsku djecu, nastupao i Pjevački zbor "Graničar" u Čazmi. Školska spomenica Osnovne škole Čazma; foto: J. Kruljac Sever, 2014

Prijepis teksta slike 3.:

Na Uskrs i uskrsni ponedjeljak (8. i 9. travnja 1917.) priredio je rav. učitelj Mihael Vitković dječju predstavu sa školskom djecom. Prikazivala se Širolina "Zdenka" i _____ "Crvenkapa". Predstavlja su slijedeća djeca: Vera Singer, uč. II.r., Franjo Domjanić, uč. II. r., Agneza Špankol, uč. V. g., Mara Radanović, uč. V. g., Vilko Krešić, uč. IV. r., Milan Bradić, uč. II. r., Vika Bradić, uč. II. g. i Zlatko Vitković, I. g. Mali Slavko Domjančić krasnoslovio je pjesmicu "Mali junak". Prekrasno odigrahu djeca svoje uloge, a "Graničari", hrv. pjev. društvo, lijepo otpjevahu nekoliko pjesama. Gimnazijalac Zlatko Vitković lijepo je otpjevao Zajčevu "Sve veselo, a ja tužan", a majstorski ga pratila na harmoniju učiteljica Albina Brixy. Čisti prihod predstave iznašao je 638 K, a otposlano je 42 K za ratnu siročad u ratu palih učitelja; 40 K za ratnu siročad kraljevina Hrvatske i Slavonije, 300 k za ratne invalide županije bjelovarsko—križevačke, a za 256 k nabavljeno je odjeće i obuće djeci čazmanske škole.

"Graničar" - osnutak i djelovanje između 1916. i 1930. godine

Izložba Graničar
Slika 5. Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" u Čazmi, 1922. g.; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7241/3
Izložba Graničar
Slika 6. Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" u Čazmi, 1926. g., snimila: Celestine Prochaska, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5187

Izložba Graničar

"Graničar" između 1931. i 1940. godine

Iako zbor "Graničar" na nekoliko godina gasi svoj rad, u Čazmi djeluju druga društva koja su svoje glazbenike preuzela iz trenutno neaktivnog društva "Graničar". U kolovozu 1934. godine osnovano je Križarsko bratstvo od 16 čazmanskih mladića na čelu s Josipom Radanovićem. Bratstvo je djelovalo i na kulturnom planu kroz nekoliko sekcija (dramska, recitatorska, tamburaška), a prvi je nastup ostvarilo 12. svibnja 1935. godine. Križarsko bratstvo je nastupalo u niz prilika i kasnije (Spomenica Župe Čazma, knjiga II., zapisao župnik Stjepan Štefanec, stranice 101, 108, 109, 122). Dio članova Bratstva je ušlo i u novoosnovanu Hrvatsku seljačku privrednu zadrugu s.o.j. u Čazmi.

Novi zamah u radu Pjevačkog zbora "Graničar" dao je novi zborovođa. Naime, zborovođom postaje premještanjem u čazmansku osnovnu školu 1937. godine, učitelj Vilko Kolar (1897. – 1981.) , brat književnika Slavka i domaći sin koji je u susjednom selu Dragancu kao mladi učitelj još početkom 1920-tih godina osnovao muški pjevački zbor "Garić" s kojim je postigao vrlo lijepe uspjehe u Hrvatskoj. Vilko Kolar je nakon službovanja u Gornjem Dragancu premješten za učitelja u Dubravu pored Vrbovca. Osim "Garića" i "Graničara" vodio je i pjevačke zborove u Vrbovcu, zbor u Dubravi te i druga društva kao i školske zborove. Tako je sa školskim zborom iz Dubrave kod Vrbovca nastupio 3. lipnja 1936. g. na Radio stanici Zagreb (izvor: GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5486). Vilko Kolar živo je sudjelovao u društvenom životu Čazme prije drugoga svjetskoga rata. Istaknuo se kao tajnik "Elektrifikacionog odbora Općine Čazma” i pokretač elektrifikacije cijelog čazmanskog kraja (izvori: 71 dokument u Zbirci dokumenata GMČ).

Ponovni uzlet "Graničara" od 1937. godine bilježe ondašnje novine (slike 12 i 13). U Hrvatsko pjevačko društvo (HPD) "Graničar" upisao se veliki broj seljaka i građana koji su najprije nastupali kao muški zbor u narodnoj nošnji čazmanskog kraja te prebačene lente na kojoj je pisalo zlatovezom "Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" u Čazmi. Predsjednik obnovljenog društva bio je Stjepan Zgrebec, vlasnik autobusnog poduzeća iz Čazme. Zbor je nastupao i u drugim mjestima Kotara Čazma te u najsvečanijim prigodama samoga mjesta Čazma. Tako je Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" sudjelovalo u velikom zborovanju Hrvatske seljačke stranke održanom 23. ili 24. srpnja 1939. godine u kojem je nastupilo s drugim pjevačkim društvima područja Čazme: "Garićem" iz Draganca i "Oračem" iz Miklouša. Taj – vjerojatno najveći čazmanski zbor u povijesti, vodio je Vilko Kolar, tadašnji zborovođa "Graničara".

Premještaj Vilka Kolara u Zagreb i Drugi svjetski rat, ugasili su na nekoliko godina rad društva.


Izložba Graničar
Slika 7. Članovi "Graničara" oko 1928. g.: Irena Prochaska (sjedi), s lijeva na desno stoje: Milan Dončević, Albina Brixy, učiteljica u čazmanskoj školi, nepoznata žena i uz nju Leo Prochaska. Snimila Celestine Prochaska. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 4976
Izložba Graničar
Slika 8. Članovi "Graničara" oko 1928. g. Snimila Celestine Prochaska. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5055
Izložba Graničar
Slika 9. Učionica škole u Dragancima. Za katedrom sjedi mladi učitelj Vilko Kolar koji će kasnije postati zborovođa "Graničara". U prvom je planu njegov prijatelj Leo Prochaska. Snimila: Celestine Prochaska, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5187
Izložba Graničar
Slika 10. Novinski natpis o aktivnostima Vilka Kolara i elektrifikaciji Čazme, 8.7.1939. g. . GMČ, Povijesna zbirka, inv. br.6675
Izložba Graničar
Slika 11. Kulturno prosvjetna sekcija Hrvatske seljačke zadruge u Čazmi, 1938. g. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7629/1

Izložba Graničar
Slika 12. Novinski članak ("Jutarnji list") o Graničaru od 15. veljače 1938. g. GMČ, Povijesna zbirka, inv. br. 5686
Izložba Graničar
Slika 13. Novinski članak na ćirilici "Pevačko društvo "Graničar" u Čazmi održalo je prvi svoj koncert" (neutvrđeni naziv časopisa) 20. veljače 1938. g. GMČ, Povijesna zbirka, inv. br. 5687

Prijepis teksta slike:

Pevačko društvo "Graničar" u Čazmi održalo je prvi svoj koncerat

Čazma, 20. februar

U varošici Čazmi osnovano je nedavno pevačko društvo koje je dobilo ime "Graničar". U društvo se za kratko vreme upisao lep broj članova, a hor, koji je za sada čisto muški, broji dvadeset osam pevača. Horovođa je g. Vilko Kolar, upravitelj osnovne škole.

Hor "Graničara" već je priredio i prvi koncert. Na programu su bile narodne pesme. Poseta je bila obilna. Svi članovi hora bili su obučeni u graničarsku narodnu nošnju. (Z. N.)

Izložba Graničar
Slika 14. Pjevački zbor Čazma, foto Špičko, kolovoz, 1938. g., GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5479

Izložba Graničar
Slika 15. Muški pjevački zbor "Graničar" tijekom nastupa 1938. g., zborovođa: Vilko Kolar. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br.7241/4
Izložba Graničar
Slika 16. Pjevački zbor "Graničar", Križarsko bratstvo i vodstvo Župe u Čazmi prilikom proslave 50. godišnjice svećeništva čazmanskog župnika Stjepana Štefanca (u sredini). Foto Špičko, 22. srpnja 1938. g. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br.7318
Izložba Graničar
Slika 17. Elektrifikacija Čazme III, 1939. g., Foto Corso Zagreb. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 8738
Izložba Graničar
Slika 18. (lijevo) "Glas Bjelovara" od 25. srpnja 1939.g. bilježi dolazak u Čazmu Andrije Pavlića, narodnog zastupnika u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, izabranog u Kotaru Čazma. Prema tekstu ovoga izvješća, održano je narodno zborovanje s učešćem pjevačkih zborova iz čazmanskog kraja. GMČ, Povijesna zbirka, inv. br. 6675

Izložba Graničar

"Graničar" između 1945. i 1975. godine

"Graničar" je obnovio svoj rad nakon Drugog svjetskog rata kada je sudjelovao u manifestacijama Općine Čazma te na raznim smotrama folklora. U društvu je radila pjevačka i folklorna sekcija.

O stanju u prosvjeti Kotara Čazma raspravljalo se tijekom 7. sjednice Kotarskog narodnog odbora Čazma održane 1. prosinca 1951. godine u okviru prve točke dnevnog reda pod nazivom "Problemi prosvjete" (izvor: HR-DABJ-32 Narodni odbor kotara Čazma).

To je bio prvi sveobuhvatni izvještaj djelatnosti prosvjete i kulture, a dogodio se šest godina nakon završetka rata i pet godina po osnutku Narodnog odbora Kotara Čazma (NOK Čazma) kao tijela vlasti. U tom izvješću koje je podnio Stjepan Škrinjar, odbornik i predsjednik Savjeta za prosvjetu i kulturu NOK Čazma, najviše se govori o materijalnom stanju škola, polaznosti učenika, a pri kraju opsežnog referata prikazuje se i stanje kulture preko djelovanja kulturno prosvjetnih društava (KPD) i radničkih kulturno umjetničkih društava (RKUD). Pri kraju 1951. godine u Kotaru koji ima oko 45000 stanovnika djeluje 19 kulturno prosvjetnih društava i 2 RKUD-a. U kotarskom središtu – Čazmi - ne djeluje niti jedno društvo. Za vjerovati je da su kotarski odbornici svojom raspravom potaknuli obnovu i osnivanje mnogobrojnih društava, pa se tako – pretpostavljamo - 1952. godine obnavlja i rad "Graničara" pod nazivom Kulturno prosvjetno društvo "Graničar" u Čazmi. Može biti da je KPD-ov mješoviti pjevački zbor nastupio prilikom otvaranja novosagrađenog zadružnog doma – kasnije doma kulture, danas zgrade Centra za kulturu Čazma na Trgu Čazmanskog kaptola 13.

Izložba Graničar
Slika 13. Novinski članak na ćirilici "Pevačko društvo "Graničar" u Čazmi održalo je prvi svoj koncert" (neutvrđeni naziv časopisa) 20. veljače 1938. g. GMČ, Povijesna zbirka, inv. br. 5687

Izložba Graničar
Slika 20. Nastup Pjevačkog zbora Kulturno prosvjetnog društva "Graničar" u kino dvorani tek otvorenog Zadružnog doma u Čazmi, vjerojatno 1952. godine; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7628/7
Izložba Graničar
Slika 21. KUD "Graničar" u dvorani Zadružnog doma u Čazmi, 11. 4. 1953.g. Ispod članova odjevenih u zborske, folklorne i plesne kostime, na rubu pozornice je natpis: KULTURNO UMJETNIČKIM DJELOVANJEM RADIMO NA DUHOVNOM PREOBRAŽAJU NAŠE SOCIJALISTIČKE DOMOVINE; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5692
Izložba Graničar
Slika 22. KUD "Graničar" u dvorani Zadružnog doma u Čazmi, 11.4.1953. g.; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5687

Narodni odbor Općine Čazma osnovao je na svojoj 13. sjednici 17. veljače 1954. godine za razne poslove u mjestu i općini posebnu ustanovu pod nazivom Općinska komunalna ustanova u Čazmi(izvor: HR-DABJ-32 Narodni odbor kotara Čazma, NO Općine Čazma, Zapisnik od 17.2.1954. g.).

Širok je bio djelokrug ustanove – od komunalnih poslova kao što je čišćenje naselja i javnih bunara, kamenoloma, javne rasvjete do djelatnosti informiranja (javni razglas) i kino prikazivačke djelatnosti. Organ upravljanja ove ustanove bio je kolektivni i sastojao se od devet članova pri čemu su jednoga člana imenovali zajednički KPD "Graničar" i Folklorno društvo. U 1954. godini NOO Čazma dodijelio je 30.000 dinara KPD-u "Graničar" za nabavu glazbe (vjerojatno instrumenata), a naredne godine je molba KPD-a "Graničar" odbijena jer nije bilo sredstava za daljnje financiranje (izvor: HR-DABJ-32 Narodni odbor kotara Čazma, NO Općine Čazma, Zapisnik s 25. sjednice 2. saziva NOO Čazma od 28.5.1955. g.).

Izložba Graničar
Slika 23. Dio Rješenja o osnivanju Općinske komunalne ustanove u Čazmi od 17.2.1954. godine donesenog na 13. sjednici Narodnog odbora Općine Čazma koji u točki 4. propisuje organe upravljanja.
Izložba Graničar
Slika 24. Dio Zapisnika Narodnog odbora Općine Čazma od 3. ožujka 1955. u kojem se vidi da je Općina Čazma financirala nabavu glazbe (vjerojatno instrumenata) u iznosu od 30.000,00 dinara. Izvor: HR-DABJ-32 Narodni odbor kotara Čazma, NO Općine Čazma, Zapisnik od 3.3.1955. g.

Izložba Graničar
Slika 25. KUD "Graničar" ispred Zadružnog doma sredinom 1950-tih godina; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7626/2
Izložba Graničar
Slika 26. KPD "Graničar", 1959.g.; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5689
Izložba Graničar
Slika 27. KPD "Graničar" spomenuto je u novinskom natpisu Dragana Smuđa* objavljenom u listu "Komunist" 30. srpnja 1959. godine kao začetnik bratimljenja i suradnje između Općina Velika Plana (Srbija) i Općine Čazma. GMČ, Zavičajna zbirka, neinventirano

*Dragan Smuđ, vojnik i časnik JNA, novinar u nizu vojnih i civilnih časopisa, pjesnik i prozaist, rođen je u Pobjeniku pored Čazme 1927. godine.


U vlasništvu Gradskoga muzeja Čazma je ostavština novinara i književnika Dragana Smuđa u kojoj je tekst pod naslovom Primer svestrane saradnje objavljen u časopisu "Komunist" 30. srpnja 1959. godine. Iz ovoga izvješća o početku bratimljenja Općine Velika Plana u Srbiji i Općine Čazma, nezaobilazno je KPD "Graničar" koje je zajedno s KPD "Železničar" iz Velike Plane započelo tu suradnju od srpnja mjeseca 1958. godine, a bratimljenje se nastavilo kroz druge udruge, partijska tijela i organe vlasti. Svoj veći nastup izvan Hrvatske KPD "Graničar" ostvaruje u Velikoj Plani tijekom listopada 1958. godine. Radi oskudnih podataka, ne mogu se utvrditi gostovanja "Graničara" u drugim Republikama i Pokrajinama ondašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Činjenica jest da je Općina i naselje Čazma bratimljena s najmanje jednim mjestom iz drugih Republika SFRJ (u SR Srbiji Velika Plana; u SR Sloveniji Općina Šmarje pri Jelšah; u SR Bosni i Hercegovini Općina Cazin; u SR Makedoniji Općina Radoviš; u SR Crnoj Gori Općina Plav). Pedesetih godina 20. stoljeća Folklorno društvo "Graničar" vodila je čazmanska sutkinja Liza Vinković Obrst (izvor: Željko Gusić, član KPD-a "Graničar"), a zbor je vodio Franjo Kalinovčić. Voditelj KPD-a "Graničar" 1970-tih godina bio je Mato Kopić (slika 29.), plesač u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" (Izvor: Đorđe Jelača, član KPD-a "Graničar"). Sredinom 1970-tih godina "Graničar" gasi svoj rad na petnaestak godina – najduže u svojoj dugoj povijesti. Posljednji nastup prije prestanka rada folklorni ansambl ostvario je prilikom svečanog otvorenja zgrade Doma umirovljenika u Čazmi.

Izložba Graničar
Slika 28. Pjevački zbor "Graničar" 1960-tih godina; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5691
Izložba Graničar
Slika 29. Folklorna i Tamburaška sekcija KUD-a "Graničar" 17. 3. 1974.g. prilikom obilježavanja Oborovske bitke. Dvije plesne grupe izvodile su pjesme i plesove Posavine i Bunjevca. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7628/10

Izložba Graničar
Slika 30. Folkloraši "Graničara" na svečanosti dočeka i ispraćaja Titove štafete mladosti u Čazmi, 2.5.1974. g.; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7627/10
Izložba Graničar
Slika 34. Plan razvoja kulture i informacija Općine Čazma za razdoblje od 1981. do 1985. godine, strana 7, navode se aktivne kulturno umjetničke udruge. GMČ, neinventirano.
Izložba Graničar
Slika 31. "KUD Graničar" na svečanosti dočeka i ispraćaja Titove štafete mladosti u Čazmi, 2. 5. 1974. g. GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. FOT-312.1
Izložba Graničar
Slika 32. Otisak pečata HPD "Graničar" Čazma do prestanka rada sredinom 1970-tih godina. GMČ, neinventirano
Izložba Graničar
Slika 33. KPD "Graničar" na svečanosti na svečanosti otvaranja Doma umirovljenika u Čazmi izvodi koreografiju Posavina. To je bio posljednji nastup pred dugogodišnji prestanak rada Društva. Foto fond Franje Jagatića.

Izložba Graničar

"Graničar" između 1991. i 2000. godine

Nakon stagnacije u drugoj polovini 1970-tih i 1980-tih godina, "Graničar" ponovo djeluje od proljeća 1991. godine kao Amatersko kulturno-umjetničko društvo "Graničar" (AKUD "Graničar") te ostvaruje u narednih desetak godina niz zapaženih nastupa njegujući koreografirani folklor svih hrvatskih krajeva. Početkom 1992. godine posjećuju pripadnike 2. bojne 105. brigade Hrvatske vojske na njihovim položajima u Otoku pored Vinkovaca (slika 35.) te u proljeće Folklorni ansambl nastupa u Otoku (slika 39) za Otočane i pripadnike Hrvatske vojske (izvor: Davor Kirin).

Jenjavanjem ratnih djelovanja, "Graničar" je sve aktivniji (izvor: Franjo Jagatić: Novi koraci u Večernjem listu, travanj 1992. godine). U ožujku 1993. godine održavaju koncerte u Križu i Čazmi. Čazmanskom koncertu "Graničara" gost je bilo društvo "Svjetlost" iz Ivanske, a materijalna pomoć za organizaciju koncerta stigla je iz čazmanskih poduzeća (izvor: Franjo Jagatić: Koncert od 26.3.1993. i "Graničar" i "Svjetlost" iznenadili od 30.3.1993. g. u Večernjem listu). S mnogobrojnim mladim članovima i uvježbanim koreografijama, AKUD "Graničar" sve češće nastupa izvan Čazme. Običaj "Povratak Moslavaca iz berbe grožđa" prikazuje 28. lipnja 1993. godine na manifestaciji "Miholjačko sijelo" u Donjem Miholjcu.

Izložba Graničar
Slika 35. Tamburaši "Graničara" prilikom posjete 2. bojni 105. pješačke brigade Hrvatske vojske na položaju u Otoku, 1992. godine. Foto: Davor Kirin; GMČ, neinventirano
Izložba Graničar
Slika 36. Franjo Jagatić: "Novi koraci" u Večernjem listu, travanj 1992. godine

Umjetnički voditelj folklornog ansambla "Graničara" je Milan Šepak (plesač na slici 31.), a predsjednik društva ambiciozni Mišo Rukavina. Zahvaljujući otvorenosti za suradnju, brojnim poznanstvima i dobrim programima, narednih će godina AKUD "Graničar" zabilježiti mnogobrojne zapažene nastupe te će pokrenuti i niz vlastitih manifestacija, surađivati s drugim udrugama na području Općine/Grada Čazme i Republike Hrvatske. U desetljeću intenzivnog rada, "Graničar" privlači mnogobrojne mlade članove koji godišnje izvode pedesetak programa njegujući koreografirani ili stilizirani folklor hrvatskog naroda na nastupima organiziranim u različite svrhe – od predstavljanja vlastitoga rada do humanitarnih priredaba.

Izložba Graničar
Slika 37. Folklorni ansambl "Graničar" nastupa tijekom posjete 2. bojni 105. brigade Hrvatske vojske na položaju u Otoku, proljeće 1992. godine. Foto fond Davora Kirina
Izložba Graničar
Slika 38. AKUD "Graničar" nastupa u Donjem Miholjcu 1993.g. Foto fond Željke Jurić
Izložba Graničar
Slika 39. AKUD "Graničar" tijekom nastupa na manifestaciji "Mare Croaticum" od 12. do 14.7.1994. u Vodicama i Tribunju. Foto fond Željke Jurić.

Prvih godina rada obnovljenog AKUD "Graničar", naglo je rastao broj članova. Već u rujnu 1993. godine "Graničar" ima više od 80 članova i preko pedeset nastupa u obnovljenom sastavu. Tadašnja općinska vlast nije imala na raspolaganju prostor koji bi dodijelila društvu za uvježbavanje programa i sastajanje pa je ovaj veliki ansambl djelovao u prostoru čazmanskog poduzeća "Šumarija". AKUD "Graničar" traži prostor u ispražnjenoj zgradi nekadašnje škole, kasnije zgradi komunalnog poduzeća i poduzeća "Elkom" u središtu Čazme. Osim problema s prostorom, kulturno umjetnički amaterizam u Čazmi je mučila i besparica, slabe ili nikakve dotacije. "Graničar" je 1994. godine dobio najviše novca iz općinskog proračuna zahvaljujući svojem angažmanu i brojnom članstvu. U jesen iste godine dobiva traženi prostor od 132 četvorna metra i zadatak da raspoređuje taj prostor na ostale korisnike, mahom udruge kulture na području mjesta Čazma. Razdoblje uzleta folklornog ansambla, primjeran rad i djelovanje, zahtijevali su audicije za nove članove, uglavnom plesače. Za organizaciju raznih priredaba i nastupa AKUD "Graničar" svih godina između 1991. i 2000. ima veliku potporu čazmanskih poduzeća i obrtnika te općinskih/gradskih vlasti. Mnogo se putuje i nastupa svuda po Hrvatskoj, stječu se i iniciraju brojna prijateljstva s drugim sličnim društvima, a te priredbe utječu i na otvaranje suradnje ondašnje Općine/Grada Čazme za uspostavom brojnih veza i potpisivanje povelja o bratimljenju i suradnji.


Osim iznimno dobrih odnosa s Vinkovčanima, Otočanima, Vodičanima, početkom 1995. godine ostvaruje se suradnja s Ličanima i Zavičajnim društvom "Sinac" iz Zagreba koje njeguje folklor mjesta Sinac i Gacke doline. Zahvaljujući suradnji Ličana i AKUD-a "Graničar", održan je niz programa u Čazmi i Lici, a AKUD "Graničar" je sudjelovao na koncertu – turističkoj promidžbi "Ličko-moslavačka večer" u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu 19. travnja 1996. godine. Zajedničke programe i suradnju s Ličanima AKUD "Graničar" njegovat će sve do gašenja rada 2000. godine.

Ubrzo nakon obnove, zahvaljujući jenjavanju ratnih djelovanja, "Graničar" je sve aktivniji i bilježi niz nastupa. U ožujku 1993. godine održava koncerte u Križu i Čazmi. Čazmanskom koncertu "Graničara" gost je bilo društvo "Svjetlost" iz Ivanske, a materijalna pomoć za organizaciju koncerta stigla je iz čazmanskih poduzeća.

Izložba Graničar
Slika 40. AKUD "Graničar" na koncertu "Ličko moslavačka večer" u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu 19.4.1996. g. Foto fond Željke Jurić.
Izložba Graničar
Slika 41. AKUD "Graničar" nastupa na 5. međunarodnom bjelovarskom stočarskom sajmu u Gudovcu, 1997. g. Foto fond Željke Jurić.

Godinu 1993. AKUD "Graničar" završava uspješnim koncertom pod nazivom "Moslavačko-šokačka božićna večer". Koncert je održan u čazmanskoj sportskoj dvorani 26. prosinca za dvije tisuće posjetitelja te mnogobrojne uzvanike među kojima su se isticali Tihomir Trnski, župan Bjelovarsko-bilogorske županije i Damir Bačić, tajnik Hrvatskog sabora kulture. Značaj je ovome koncertu dalo i bratimljenje AKUD-a "Graničar" i KUD-a "Vatroslav Lisinski" iz Vinkovaca, a uveličali su ga mnogobrojni gosti - izvođači: Zagrebački folklorni ansambl "Dr. Ivan Ivančan", tamburaški sastavi iz Vrbovca, Štefanja i Ivanić-Grada te Hrvatsko pjevačko društvo "Čazma". Od te će se godine održati ukupno osam priredaba pod nazivom "Moslavačko-šokačka božićna večer" drugog ili trećeg dana Božića te uz sudjelovanje mnogobrojnih udruga kulture iz Hrvatske. Time ovaj koncert/priredba postaje najvećom božićnom priredbom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Jedino je godine 1996. "Moslavačko-šokačka božićna večer" održana u kino dvorani, dok su sve ostale priređivane u školskoj sportskoj dvorani u Čazmi uz mnogobrojnu publiku.


Najvažnije nastupe u godini 1994. AKUD "Graničar" ostvaruje u Vinkovcima kao gost KUD-a "Vatroslav Lisinski", u Vodicama i Tribunju od 12. do 14. srpnja sudjelujući na manifestaciji "Mare Croaticum”, na "Vinkovačkim jesenima" 25. rujna te na božićnom koncertu "Moslavačko-šokačka božićna večer". "Graničar" je organizator ili suorganizator niza humanitarnih priredaba i koncerata u Čazmi (koncert za dobrovoljne darivatelje krvi, sudjelovanje u manifestaciji čazmanskih obrtnika, itd.). Sudjeluje 5. rujna 1994. g. u obilježavanju Dana općine Čazma, a posebna je čast pripala umjetničkom voditelju Milanu Šepaku i plesaču Vladi Gibanjku što su bili predavači Ljetne škole folklora Hrvatske pri čemu su predstavili pjesme i plesove moslavačkog kraja oko Čazme. Krajem 1994. godine AKUD "Graničar" obilježava svoju godišnjicu rada.

I naredne, 1995. godine, AKUD "Graničar" bilježi brojne nastupe te surađuje s bratskim društvima. Održava koncert s HORKUD-om "Golub" iz Bjelovara, uveličava Dan čazmanskih obrtnika te priređuje vrijednu humanitarnu priredbu za prikupljanje sredstava namijenjenih jednoj osnovnoj školi na oslobođenom području Hrvatske

Čazma je nizom priredaba obilježila svoj dan i 770. rođendan 5. rujna 1996. godine, a na svečanoj sjednici predsjednik AKUD-a "Graničar" Mišo Rukavina prima najviše općinsko priznanje za svoj rad. Jedan od najvažnijih nastupa 1996. godine "Graničar" ostvaruje na početku prve emisije serijala Hrvatske radiotelevizije "Lijepom našom" iz Bjelovarsko- bilogorske županije.

U godini 1997. Čazma dobiva status grada te se nizom priredaba obilježava ovaj važan događaj, a u skoro svima sudjeluje i AKUD "Graničar" ugošćujući brojna prijateljska društva (14.11.1997. g. u kino dvorani koncert sa zborom "Lira" iz Vodica i klapom "Kopara" iz Rogoznice; koncert 27.12.1997. g.).

Izložba Graničar
Slika 42. AKUD "Graničar" na mimohodu smotre folklora u Čazmi (koreografija Posavine). Foto fond Željke Jurić.

Tijekom 1998. godine značajna je priredba održana pod nazivom "Ličke večeri u Čazmi" (KUD "Lipa" Sinac i Zavičajno društvo "Sinac" iz Zagreba).

Naredne, 1999. godine, od koncerata se ističe onaj u ožujku održan s KUD-om "Petar Zrinski" iz Vrbovca te suorganizacija manifestacije "Ličko-moslavačko ljeto" u Sincu. Te je godine obilježena na tradicionalnom božićnom koncertu 90. godišnjica rada* društva "Graničar" pri čemu su dugogodišnjim članovima dodijeljene zahvale za njihov doprinos razvoju društva.

U 2000., posljednjoj godini aktivnoga rada u ovom razdoblju, AKUD "Graničar" održava nekoliko značajnih priredbi za Grad Čazmu: 14. svibnja 2000. godine je domaćin 3. smotre folklora Bjelovarsko- bilogorske županije, u srpnju mjesecu 2000. suorganizatori su manifestacije "Ličko-moslavačko ljeto" u Sincu, a u prosincu organiziraju tradicionalni božićni koncert "Moslavačko-šokačka božićna večer".

Nakon navedene tri velike aktivnosti AKUD-a "Graničar" tijekom 2000. godine, interesi i obveze članstva (tzv. smjena generacija), odlazak dijela članova i vodstva na radna mjesta izvan Čazme te drugi problemi, uzrokovali su privremeno gašenje društva na nekoliko godina. Oprema (nošnje, obuća) stečena nasljedstvom iz 1970-tih, ili nabavljena 1990-tih godina (tamburaški instrumenti), pohranjena je kod odanih bivših plesača i članova "Graničara".

Izložba Graničar
Slika 43. AKUD "Graničar" na ličko-moslavačkom koncertu u Čazmi, listopad 1998.g., foto: Franjo Jagatić

* 1999. godine održano je obilježavanje 90. godišnjice AKUD "Graničar" jer se krivo vodila godina osnutka i djelovanja društva – umjesto 1916., Društvo je vodilo kao početnu godinu svojega rada 1909.

Izložba Graničar
Slika 44. Novinski natpis Franje Jagatića u Večernjem listu, 15.5.2000. g. (fond zavičajne hemeroteke Grada Čazme)

Izložba Graničar

"Graničar" između 1991. i 2000. godine

Početkom 2008. godine Folklorno tamburaška sekcija Matice umirovljenika Grada Čazme gasi svoj rad, a njeno dotadašnje članstvo kolektivno se učlanjuje u obnovljeno Kulturno umjetničko društvo "Graničar" Čazma (KUD "Graničar"). Prijedlog za ponovno pokretanje rada Društva dala je Valentina Šepak Molnar, a dio je svirača i plesača odmah prihvatilo ovu inicijativu. Predsjedničke dužnosti prihvatio se Zlatko Turković koji je animirao veliki broj mlađih osoba te nekadašnjih plesača u AKUD-u "Graničar". KUD "Graničar" često nastupa izvodeći uglavnom izvorne plesove i pjesme čazmanskog dijela Moslavine čuvajući običaje i nematerijalnu bašitnu Čazme i okolice. Osniva se i dječja sekcija KUD-a koju vodi Valentina Šepak Molnar. Sve sekcije sastaju se na pokusima u Centru za kulturu Čazma. KUD "Graničar" se po obnovi rada odmah učlanjuje u Zajednicu kulturno umjetničkih udruga Bjelovarsko bilogorske županije (ZKUU BBŽ). Financira se iz proračuna Grada Čazme, iz ZKUU BBŽ, sredstvima sponzora te su im neki nastupi plaćeni.

Svih godina KUD "Graničar" njeguje i održava u suradnji s drugim čazmanskim udrugama i običaj Martinja tj. prikazuje krštenje mošta. Od 2011. do 2013. godine ujesen održava manifestaciju Dudaški susreti u Čazmi, a svake godine održi samostalno ili s gostima božićni koncert. Uključuje se u humanitarne programe, dočekuje supermaratonce utrke Od kaptola do kaptola (Zagreb – Čazma) te sudjeluje u europskim programima koje provodi Grad Čazma s partnerima. Sudjeluje i na svečanim akademijama te raznim programima u Gradu Čazmi i Hrvatskoj.

Povodom stogodišnjice postojanja i djelovanja, KUD "Graničar" je 2016. godine primio priznanja: od Bjelovarsko bilogorske županije javno priznanje "Plaketa Tihomir Trnski" i od Grada Čazme "Zlatni grb" Gradskoga vijeća.

Izložba Graničar
Slika 45. Javno priznanje "Plaketa Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorske županije dodijeljeno KUD-u "Graničar” Čazma 2016. g.

Pregled nastupa i aktivnosti KUD-a "Graničar" od 2008. do 2021. godine

Po ponovnom aktiviranju, folklorni ansambl KUD-a "Graničar" uvježbava programe jednom do dva puta tjedno. Početkom srpnja 2008. godine priređuje program na Smotri starih zanata i vještina u Mikloušu. Nekolicina iskusnih svirača uvježbava i podučava mlade tamburaše. Centar za kulturu nabavlja KUD-u "Graničar" dio opreme: instrument dude od Stjepana Večkovića i opanke obrta Kruh Vuk iz Ivanić-Grada. Naslijeđene nošnje od AKUD-a "Graničar" preuzimaju se od starih članova, uređuju i pohranjuju u novonabavljene ormare.

U proljeće 2009. godine na smotri dječjeg folklora Bjelovarsko bilogorske županije sudjeluje i dječja sekcija sa svojim programom. Iste godine na Županijskoj smotri izvornog folklora sudjeluje folklorni ansambl. Pomlađeno KUD "Graničar" sve češće nastupa te dio članica s voditeljicom intenzivno uvježbava tradicijske napjeve. Od 2010. godine nastupa na županijskim smotrama malih vokalnih sastava Ženska vokalna skupina u kategoriji izvornog pučkog pjevanja te na smotri međunarodnog folklora 22. 7. 2010. godine u Čazmi. U godini 2011. KUD "Graničar" nastupa na tri županijske smotre. Na Smotri dječjeg folklora BBŽ održanoj 2. travnja 2011. u Kapeli, Dječja skupina KUD-a "Graničar" pod vodstvom Katarine Varga vrlo uspješno izvodi program pod nazivomPrikaz dječjih igara za vrijeme čuvanja stoke (pjevaju i plešu: Igraj kolo, Strina rodo, Crni kos, Milica, prikazuju svadbu) uz upotrebu mnoštva rekvizita te su izbrani da zastupaju Županiju na 45. malim đakovačkim vezovima u Đakovu 26. lipnja 2011. godine. Za ovaj uspjeh dječja skupina nagrađena je jednostavnim puhačkim instrumentima (jedinke, dvojnice) koje je izradio Vjekoslav Martinić te djecu poučio sviranju.

Izložba Graničar
Slika 46. KUD "Graničar" nastupa na Smotri starih zanata u Gornjem Mikloušu 6. 7. 2008.g. Foto: Davor Kirin; GMČ, neinventirano
Izložba Graničar
Slika 47. Nastup KUD-a "Graničar" 25. 3. 2009. g. na dočeku supermaratonaca u Čazmi. Foto fond KUD "Graničar"

Osim uspješnih nastupa u Hrvatskoj, KUD "Graničar" nastupa na festivalima u Sloveniji i Mađarskoj. U studenom organizira manifestaciju 1. dudaški susreti u Čazmi kojima nastoji promicati ovaj zaboravljeni instrument.

Od 2012. godine za predsjednika KUD-a "Graničar" izabran je Ivan Markonić. Umjetnički voditelj postaje Ivica Gregurec. Osim prikaza običaja, pjesama i plesova čazmanskog kraja tzv. bijele Moslavine, "Graničar" predstavlja na nastupima nošnju, pjesme i plesove tzv. crvene Moslavine. Sudjeluje na Lipanjskim susretima Milke Trnine u Vezišču. U mjesecu svibnju kroz nekoliko nastupa i radionica predstavlja folklor Moslavine tijekom programa koji Grad Čazma provodi s Občinom Radlje ob Dravi u Sloveniji. Od jeseni 2012. godine umjetnički voditelj KUD-a "Graničar" postaje Dubravko Kovačević. Zajedno s folklornim ansamblom nastavlja sve započete programe, a uvježbavaju se i nove koreografije izvan čazmanskog i moslavačkog kraja koje će se prikazati prvi puta tijekom božićnog koncerta 2015. godine (Prigorje, Posavina). Redovito nastupa na smotrama folklora, na raznim festivalima u Hrvatskoj i Mađarskoj, na humanitarnim priredbama i na svim priredbama u Gradu Čazmi.

Izložba Graničar
Slika 48. Dječja skupina KUD-a "Graničar" nastupa na božićnom koncertu 2009. godine. Foto fond KUD "Graničar
Izložba Graničar
Slika 49. Nastup Društva "Graničar" 2010. godine na međunarodnoj smotri folklornih društava u Čazmi. Foto fond KUD "Graničar".
Izložba Graničar
Slika 50. KUD "Graničar" nastupa na Festivalu moslavačke brašnjače 2010. godine. Foto: Davor Kirin; GMČ, neinventirano
Izložba Graničar
Slika 51. KUD-a "Graničar" tijekom nastupa na božićnom koncertu 2011.g. Foto fond KUD "Graničar"

U razdoblju od 2008. do 2016. godine, KUD "Graničar" svojim programima uveličava svečane akademije koje obilježavaju važne događaje: godišnjicu vatrogastva Grada Čazme, godišnjicu osnivanja Druge moslavačke brigade te drugih udruga i važnih povijesnih datuma. Nakon niza uspjeha i padova u radu, "Graničar" je svoju stotu godišnjicu 2016. godine dočekao s aktivnom dječjom sekcijom, voditeljice Zorice Kučan Vrlac te tamburaškom i folklornom sekcijom pod vodstvom Dubravka Kovačevića.

Izložba Graničar
Slika 52. KUD "Graničar" na Smotri izvornog folklora Bjelovarsko bilogorske županije održane u Hercegovcu 2012. g. Foto fond KUD "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 53. KUD "Graničar" na nastupu povodom Dana Grada Čazme i IPA programa granične i prekogranične suradnje, srpanj 2012. godine; Foto: Davor Kirin; GMČ, neinventirano
Izložba Graničar
Slika 54. KUD "Graničar" tijekom nastupa u Radlju ob Dravi, Slovenija, svibanj, 2012. g. u okviru programa Europa za građane; fond KUD "Graničar”
Izložba Graničar
Slika 55. O 2. dudaškim susretima u Čazmi piše Bjelovarski list 19.11.2012. g.

Izložba Graničar
Slika 56. KUD "Graničar" na manifestaciji Martinje u Daruvaru, studeni 2014.g.; foto fond "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 57. Božićni koncert KUD-a "Graničar", 27. 12. 2015. g. u kino dvorani u Čazmi. Foto: Davor Kirin
Izložba Graničar
Slika 58. Tamburaška i folklorna sekcija KUD-a "Graničar" Čazma 22. 7. 2016. Foto: Davor Kirin; fond Grada Čazme
Izložba Graničar
Slika 59. Tamburaška i folklorna sekcija KUD-a "Graničar" Čazma 17. 9. 2016. g. u prigodi otvaranja izložbe o 100. godišnjici društva. Foto: Davor Kirin; fond Grada Čazme

Izložba Graničar
Slika 60. Tamburaška i folklorna sekcija KUD-a "Graničar" Čazma 17.9.2016. g. u prigodi otvaranja izložbe o 100. godišnjici društva koju je pripremio Gradski muzej Čazma. Foto: Davor Kirin; fond Grada Čazme
Izložba Graničar
Slika 61. Tamburaška i folklorna sekcija KUD-a "Graničar" Čazma 20. 12. 2016. g. u prigodi svečanog božićnog koncerta o 100. godišnjici društva. Foto: Davor Kirin; fond Grada Čazme
Izložba Graničar
Slika 62. Tijekom priprema svečanoga koncerta povodom 100. godišnjice djelovanja KUD-a "Graničar", sastali su se plesači koji su djelovali u Društvu između 1991. i 2000. godine i uvježbali koreografiju "Bunjevački plesovi" pod stručnim vodstvom Valentine Šepak Molnar (arhiv KUD "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 63. Plakat povodom svečanog koncerta KUD-a "Graničar" povodom 100. godišnjice djelovanja; GMČ, Fond izdavaštva; inv. br. izd-2016-42-2

Obilježavanje 100. godišnjice Društva bilo je povod novom okupljanju mlađih, ali iskusnih plesača koje vodi Valentina Šepak Molnar, dugogodišnja članica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“ i sada nastavnice narodnih plesova u Školi za klasični balet. Energija nove stručne voditeljice koja je sama kao djevojčica početkom 1990-tih počela plesati u AKUD-u „Graničar” te završila Školu za klasični balet, već početkom 2017. g. na održanoj godišnjoj skupštini KUD-a rezultira izborom novog vodstva i postavljanju ambicioznog plana rada. Članstvo se od tada mnogostruko povećava, u Društvo ulaze mladi i djeca, obnavljaju se stare i utemeljuju nove manifestacije koje Društvo svakogodišnje njeguje. Voditelj tamburaške sekcije postaje učitelj Zdravko Jorgić. Zbog velikog broja članova među djecom, osnivaju se dvije dječje folklorne : skupina A (4 g. – 10 g.) i dječja folklorna skupina B (10 g. – 14 g.). Budući da u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar, Područno odjeljenje Čazma, od šk. god. 2016./17. djeluje tamburaški odjel pod vodstvom Željke Štelcer, mag. paed. mus., svi učenici se uključuju u dječju tamburašku skupinu KUD-a „Graničar”.

Izložba Graničar
Slika 64. Plakat manifestacije „Moslavačka božićna večer” KUD-a „Graničar”; GMČ, Fond izdavaštva; inv. br. izd-2017-77-3
Izložba Graničar
Slika 65. Folklorna skupina odraslih plesača KUD-a „Graničar” pozira fotografu u prigodi nastupa 2017. i 2019. g. Foto fond KUD „Graničar”;
https://www.facebook.com/kudgranicarcazma/

Tijekom 2017. g. Društvo je održalo niz nastupa, a godina je završena manifestacijom Moslavačka božićna večer uz sudjelovanje folklornih i tamburaških skupina iz područja Čazme te Ivanske i Štefanja. Uspješan rad nastavlja se i u narednim godinama. Ostvareni su svake godine nastupi na Smotrama izvornog folklora i Smotrama dječjeg folklora Bjelovarsko-bilogorske županije, a folklorna i tamburaška skupina odraslih 2018. godine dobrim nastupom na 21. smotri folklora BBŽ u Novoj Rači zaslužila je predstavljati Županiju na manifestaciji "Đakovački vezovi".

Dječja folklorna i tamburaška skupina 2018. godine je na 20. smotri dječjeg folklora BBŽ osvojila prvo mjesto i predstavljala svoju županiju na državnom natjecanju, Festivalu dječjeg folklora Hrvatske u Kutini gdje je osvojila treće mjesto dok je 2019. godine na 21. smotri dječjeg folklora BBŽ osvojila drugo mjesto i predstavljala svoju županiju na Malim vinkovačkim jesenima.

Društvo je ostvarilo niz nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovali su 2018. g. u televizijskoj emisiji "Lijepom našom – Čazma", a 2019. g. u HTV-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Te 2019. g. Društvo je pokrenulo i nosilo tradicijski advent u Župi Čazma te organiziralo nastupe niza izvođača na otvorenom prostoru uz crkvu sv. Marije Magdalene te povodom paljenja adventskih svijeća ispred crkve.

Izložba Graničar
Slika 66. Folklorna skupina odraslih plesača KUD-a "Graničar" u mimohodu na Đakovačkim vezovima, 8.7.2018. g. Foto fond KUD "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 67. Dječja folklorna skupina KUD-a "Graničar" nastup na državnoj smotri dječjeg folklora Hrvatske, Kutina, 3. mjesto, 13.10.2018. g. Foto fond KUD "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 68. Dječja folklorna skupina KUD-a "Graničar" - nastup manifestaciji Vinkovačke jeseni, 15.9.2019. g. Foto fond KUD "Graničar"

Izložba Graničar
Slika 69. Folklorna skupina odraslih plesača KUD-a "Graničar" na koncertu Moslavačka božićna večer, 26.12.2019. g. Foto fond KUD "Graničar"
Izložba Graničar
Slika 70. Dječja skupina KUD-a "Graničar" na koncertu Moslavačka božićna večer, 26.12.2019. g. Foto fond KUD "Graničar"

Izložba Graničar
Slika 71. Folklorna skupina odraslih plesača KUD-a „Graničar” tijekom nastupa na Noći muzeja 2020. g., 31.1.2020. g. Fotograf: Davor Kirin, Fond Gradskoga muzeja Čazma

Prije zabrane okupljanja radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, KUD „Graničar” je sudjelovao u Noći muzeja 2020. g. prikazavši dio nematerijalne baštine koju njeguje: pjesme i plesove Moslavine. Epidemija je spriječila rad ovoga Društva u vremenu kada je postiglo lijepi zamah, primilo mnoštvo mladih, aktiviralo iskusne plesače, radilo s dvjema dječjim skupinama te naprednim tamburaškim sastavom.

Stvorena je od 2017. do 2020. godine nada da će – uz stručno i entuzijastično vodstvo starijih - mnogi mladi iz Čazme i okolice biti vjerni nositelji čuvanja tradicijske kulture i nematerijalne baštine Moslavine oko Čazme.


Sažetak

Izložba "Kulturno umjetničko društvo "Graničar” u Čazmi, 1916. - 2021." nastoji dostojanstveno obilježiti 105. godišnjicu djelovanja udruge kulture "Graničar" u Čazmi. Gradski muzej Čazma sažima izložbom aktivnosti niza generacija "Graničara” temeljem fotografija i dokumenata koje čuva u svojoj dokumentaciji i zbirkama. Kroz stopetogodišnje teško povijesno razdoblje koje su obilježila tri velika rata, predstavljeno je ovo društvo zaljubljenika u pjesmu, ples i tradiciju zavičaja Moslavine oko Čazme. Izložba prikazuje kako "Graničar" raste, razvija se, privremeno gasi i obnavlja te živi s burnim razdobljem u kojem djeluje. Povod osnivanja društva "Graničar" bio je humanitaran, a ta odlika krasi ga do današnjih dana. Obilježilo ga je od osnutka djelovanje učitelja koji su ne samo poučavali već su – u skladu svoje profesije - odgajali djecu, ali i odrasle. U "Graničaru" su nalazili mjesto pripadnici svih društvenih slojeva, nacija i vjeroispovijesti koji su živjeli u Čazmi i okolici u raznim državnim uređenjima. Svi su oni dali prinos kulturi i zajednici Čazme i Hrvatske noseći časno ime "Graničar" do današnjeg dana prema budućnosti.


IMPRESSUM IZLOŽBE

Društvo „Graničar” u Čazmi 1916. – 2021.Organizator izložbe i izdavačGradski muzej Čazma

Za organizatora i izdavača
Jadranka Kruljac Sever

Autorica izložbe i teksta

Jadranka Kruljac Sever

Suradnici u pripremi

KUD „Graničar“ Čazma, Željka Jurić, Franjo Jagatić, Veronika Jurić

Grafički dizajn

Jadranka Kruljac Sever, Željko Bilandžija

Čazma, 2021.

Ova izložba 2021. g. realizirana je financijskim pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Čazme.