Prijelaz na sadržaj
Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma

Počeci sporta u Čazmi

Hrvatski sokol

Autorica izložbe: Marina Junger Čazma, svibanj 2023. godine


Online Izložba “Počeci sporta u Čazmi – Hrvatski sokol” povodom obilježavanja 110 godina od odobrenja molbe za potvrdom pravila Društva za tjelovježbu „Hrvatski sokol“ u Čazmi.

Hrvatski sokol u Čazmi relativno je nepoznata tema, a izuzetno bitna za razvoj sportskih udruga, društava i klubova koji su se razvijali na temeljima sokolstva i radu Franje Bučara. Online izložbom predstavljamo vam do sada neizložene muzejske predmete stavljene u širi povijesni, društveni i prostorni kontekst, čime izložba postaje zanimljiva širem krugu posjetitelja (npr. pripadnici nacionalnih manjina Čeha i Slovenaca budući da se sokolska društva u Hrvatskoj osnivaju pod utjecajem koji dolaze iz tih zemalja). Obrađeni su do sada neistraženi arhivski fondovi (Hrvatski državni arhiv, Državni arhiv u Bjelovaru) s naglaskom na pravila Društva za tjelovježbu Hrvatski sokol Čazma. Važan izvor su školske spomenice osnovnih škola u Čazmi, Cerini i Dapcima, članci iz Jutarnjeg lista, Sportskih novosti, te lokalnih novina, kao i privatna biblioteka cijenjene čazmanske obitelji Baumüller. Posebni dio odnosit će se na Sokolsku četu u Narti, koja se nalazila u sastavu bivše općine Čazma.

Izložba prati razvoj sokolskih društava unutar Austro-Ugarske Monarhije kako bi se shvatio lokalni kontekst (čazmansko područje). Ona predstavlja svojevrsni uvod u povijest svih sportova koji su se razvijali na području bivše čazmanske općine.


Opći pojmovi

U Propisniku za javne nastupe hrvatskog sokolstva iz 1923. g. piše: „Sokolstvo je narodna, svim slavenskim narodima već zajednička ustanova, u kojoj (...) odgajamo svoje sinove i kćeri, da budu zdravi, jaki i lijepi, moralno, nacijonalno svijesni i demokratski. Tjelesno jaki čovjek nije zaplotnjak, ulizica, lukav, kukavica. Takav je čovjek srčan, hrabar, odvažan i odlučan i zna da savlada zapreke i strasti. Poput sistematskoga tjelesnoga odgajanja stičemo moralne vrednote: hrabrost, odlučnost, ustrajnost, odvažnost, a po tome disciplinu i red.“
Gombaonica je naziv za vježbaonicu jer su Zagrepčani tjelovježbu nazivali gombanje. Sokolana je dvorana sokolskog društva.
Slet je naziv za veliku priredbu zajedničkih vježbi gimnastičara i svih sportaša na otvorenom prostoru.
Svesokolski sletovi su organizirana natjecanja na otvorenom na kojem sudjeluju razna sokolska Društva. Prvi je organiziran u Pragu, Češka.

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Knjiga iz obiteljske biblioteke Baumüller. Na aversu se nalazi gimnastičar ( GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/51 )

OPĆI POJMOVI

Josip Hanuš u Sokolskoj čitanci zapisao je kako je idealni sokol “čovjek tjelesno i duševno zdrav, jak, bistar, samosvijestan, rodoljubiv, slobodouman, trijezan i moralan, čovjek, koji stalno dalje uči i napreduje; čovjek čvrste i odlučne volje, čovjek, koji se ravna po načelima prava i istine; čovjek, koji u svemu susreće bratsku ljubav sve svoje drugove i pomaže ih prema svojoj snazi, a svoj osobni interes podređuje interesu cjeline; čovjek, koji moralnim svojim životom podržava svoje zdravlje, a sastoji u radu za cjelinu, u čovječanskoj ljubavi prema ostalim drugovima, a tako i prema čitavome narodu; Čovjek, koji je tvrdo odlučio, nesamo da lijepo govori, nego i da lijepo živi; nesamo da deklamira i nazdravlja domovini, nego i da radi za nju; ne da diktira jednakost, nego da sve jednako ljubi, jer se jednakost u sokolstvu očituje u ljubavi prema svima i u radu za cjelinu.”

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Portret Milana Hatadija odjevenog u sokolsko odijelo, 1913.g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 8764)

Podjela sokolaša s obzirom na uzrast:

 1. Pomladak — od 14.g. (učenici osnovne škole)
 2. Naraštaj — od 15 do 18 g.
 3. Članovi i članice — iznad 18 g.

10 sokolskih zapovijedi prema Josipu Hanušu:

 1. Vježbaš marljivo, redovito i ustrajno, jer time jačaš svoje tijelo i osvježuješ svoj duh za daljnji sokolski i vansokolski rad
 2. Provodi takav život, koji će ti čuvati tvoje tjelesno i duševno zdravlje
 3. Neka ti je na srcu stalan razvoj sokolstva. Stoga čitaj sokolske knjige i budi pretplatnikom strukovnog lista „Hrvatski sokol“
 4. Čuvaj svakom zgodom čast i ugled Sokola, jer po tebi sude o čitavom sokolstvu
 5. Budi svijestan, da usavršujući sebe sokolski, usavršuješ i svoj narod i tako postaješ valjanim njegovim činiocem
 6. Ispravljaj ponajprije svoje pogreške, a onda pogreške svoje braće i svojih drugova
 7. Koliko god možeš, radi protiv mana našega javnoga života, a uvijek u znaku istine, dobrote i ljepote
 8. Ljubi nadasve svoju domovinu i svoj materinji hrvatski jezik i ne upotrebljavaj u njemu tuđe riječi, a budi na straži protiv uobičajene upotrebe tuđih jezika
 9. Ljubi jednakost, bratsvo i slobodu i budi uvijek brat bratu
 10. Svoje riječi pokrivaj uvijek s djelima svojima

Žene su imale odijelo za vježbu i svečano odijelo. Za vježbu nose crveni rubac na glavi, bijelu bluzu, tamnoplavu suknju koja se kopča na leđima, gaćice od crne tkanine, crne čarape i crne papuče. Svečano odijelo čini sportski šešir iste boje kao i odijelo, svjetlocrvenu bluzu s otvorenim ovratnikom i crvenim dugmadima, suknju ravnog kroja koja se kopča s lijeve strane boka, haljetak, crne čarape i visoke cipele.

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Fotografija prikazuje gospođu Perrin u sokolskoj odori oko 1917.g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 5198)

Muškarci na glavi nose crnu kapu s trobojnicom, sokolski monogram i pero. Smeđa surka s pletenim vrpcama, smeđe hlače francuskog kroja sa sponama za cipele. Košulja je svijetloplava ili svijetlocrvena s tri dugmeta od crvene kosti, a plašt tamnosivi. Nose crni lakirani pojas ili remen s ovalnim sokolskim monogramom. Cipele su kožne crne i nelakirane.

ODJEĆA

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Razglednica koja prikazuje sokola s djevojkama u narodnim nošnjama (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9603)

Seljaci sokoli mogli su nositi svoju narodnu nošnju i na glavi sokolsku kapu. Sokolski znak žene nose na lijevoj strani grudi. Mješovita narodna nošnja sokola unutar jednog sokolskog društva nije dozvoljena.


“Jačajmo se!”

Opće Sokolsko geslo

„Jednakost i bratstvo!“

Geslo čeških Sokola

„U desnici snaga,
u srcu odvažnost,
u mislila domovina!“

Geslo hrvatskih Sokola

„Lavlja sila, sokolji lijet!“

Geslo Sokola u Zagrebu

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Značka “Hrvatski sokol” (GMČ Povijesna zbirka, inv. broj 9551)

Pokret je dobio neutralno ime – Sokolski pokret.

Sokol je ptica često spominjana u narodnim pjesmama Južnih Slavena. Prikazan je kao hrabra, smjela ptica koja leti visoko i prevladava sve prepreke, teži za slobodom baš kao svi Južni Slaveni unutar Monarhije.

Analizirajući gesla zaključujemo kako su sokolska društva bila politička društva iako su službeno prema propisima bila politički neutralna. Registrirani su kao tjelovježbena organizacija no s vremenom prerastaju u narodni pokret. Cilj sokolaša u Češkoj bio je okupljanje češkog naroda u borbi protiv germanizacije, a kasnije i svih Južnih Slavena unutar Monarhije, buđenje nacionalne svijesti, borba za veće političke slobode i prava svih naroda. Naime, sokolski pokret pojavio se u drugoj polovici 19. st. u vrijeme Bachova apsolutizma kada je ovaj ministar unutarnjih poslova nastojao nakon slova revolucije 1848/49. ukinuti autonomiju svih habsburških povijesnih pokrajina i zemalja.


EUROPSKI KONTEKST – Habsburška Monarhija

Češka

Prvo sokolsko društvo osnovao je Miroslav Tyrš 1862. g. u Pragu. Tyrš je došao na ideju osnivanja tjelovježbene udruge putem koje će se mobilizirati društvo. Osnovan je „Sokol“.

Slovenija

Iz Češke pokret se proširio u Sloveniju. „Južni“ Sokol osnovan je 1863. g. u Ljubljani. Slovenci su putem pjevačkog društva „Kolo“ potaknuli Hrvate da osnuju svoj sokol.

U Zagrebu su 1866. g. prilikom obilježavala 300. godišnjice smrti Nikole Šubića Zrinskog boravili slovenski Sokoli. Franjo Bučar napisao je kako je tada Zagreb prvi put vidio sokolove.

„Tako se primače sokolska ideja po prvi puta nama Hrvatima, a zagrebačka omladina odmah zaželi, da osnuje i Hrvatsko Sokol.“

Franjo Bučar

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Dopisnica ilustrirana fotografijom Miroslava Tyrša, osnivača češkog sokola tiskana 1932. g. povodom njegovog stotog rođendana (GMČ Povijesna zbirka, inv. broj 9558)
Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Razglednica X. sleta u Pragu 1938. g. (GMČ Povijesna zbirka, inv broj 9555)

EUROPSKI KONTEKST – Hrvatska

Prvo hrvatsko sokolsko društvo osnovano 1874. g. u Zagrebu na inicijativu liječnika dr. Josipa Fona. Privremeni odbor sastavio je Pravila zagrebačkog društva za tjelovježbu Hrvatski sokol koja su potvđena 3. studenog, a usvojena 27. prosinca. Pisana su na hrvatskom i njemačkom jeziku, a potpisao ih je podban Jovan Živković.

Prema pravilima glavna sjednica trebala se održavati o Đurđevu, a prvi učitelj bio je Miroslav Friedrich Singer. Singera je zamijenio Franjo Hochman.

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Razglednica Bjelovara s početka 20. st. (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 4967)
Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Josip Fon, jedan od osnivača zagrebačkog sokolskog društva
Izvor: web stranica Hrvatsko društvo za sportsku medicine
https://www.sportskamedicina.hr/hdsm/povijest/index.html

Po uzoru na zagrebačko, osnivaju se Društva diljem Hrvatske. Među prvima sa Varaždin (1877.), Bjelovar i Krapina (1884.), Zadar, Karlovac, Senj i Vukovar (1885.), Koprivnica (1887.), Ogulin (1889.), Split (1893.). Sokolosko društvo u Čazmi osnovano je 21. siječnja 1913. g.

Do početka I. svjetskog rata u Hrvatskoj je djelovalo oko 180 društava, u kojima je bilo oko 15.000 do 20.000 članova.

Sokolska društva osnivaju se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, SAD-u, te u Južnoj Americi.


Izložba Počeci sporta u Čazmi
Mašek Bosnodolski, Hinko (1894), Sokolsko vježbanje. Prva uputa za sokolska društva (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/52)

DJELOVANJE - Tjelovježba

U Vojnoj krajini tjelovježba je bila vezana uz vojnički život i spremnost vojnika. Tjelesni kao predmet uveden je 1871. g.

PREDMETI U OPĆOJ PUČKOJ ŠKOLI VOJNE KRAJINE
Nauka vjere i ćudorednosti
Jezik
Pisanje
Računanje
Prirodopis i prirodoslovlje
Zemljopis i povijest
Mjerstveno likoslovlje
Pjevanje
Tjelovježba
Za djevojčice: ručni rad i kućanstvo
Za dječake: Poljsko gospodarstvo
Popis predmeta u općim pučkim školama ili početnicama prema Propisu o nastavi u pučkih učionah Vojne krajine iz zakona iz 1871. g.

U Banskoj Hrvatskoj 1874. g. ban Mažuranić donosi Zakon ob ustroju pučkih školah i preparandijah kojim je tjelesni postao obavezni predmet za sve osnovne, građanske i učiteljske škole. I ovdje je nastava trebala imati disciplinski karakter, s ciljem „proizvodnje“ budućih poslušnih građana. To je bio jedini školski predmet putem kojeg su se učinkovito mogle izdavale naredbe koje su tada učenici izvodili ujednačeno, kao u vojsci.

PREDMETI U OPĆOJ PUČKOJ ŠKOLI BANSKE HRVATSKE
Nauk vjere
Materinski jezik, čitanje, pisanje, slovnica, vježbe u govoru i pismenom izrazu mislih
Računstvo
Zemljopis
Povijest
Fizika
Prirodopis
Krasopis
Geometričko oblikoslovje
Pjevanje
Gimnastika
Praktična uputa u najvažnije struke gospodarstva
Za djevojke: ručna djela i uputa u kućanstvo
Popis predmeta u općim pučkim školama prema Zakonu ob ustroju pučkih školah i preparandijah iz 1874. g.

DJELOVANJE - Tjelovježba

Tjelovježba u školama bila je u nadležnosti sokola. Brinuli su se da učenici dobiju odgovarajuću naobrazbu, najbolje učitelje, nastava se održavala u njihovim dvoranama - sokolanama. Učitelji su bili najistaknutiji sokolaši.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Ulomak iz Školske spomenice škole u Dapcima

Predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu Izidor Kršnjavi od 1894. g. organizira tečaje za učitelje gimnastike čime uvodi program visokog obrazovanja u škola. Predavač je bio i Franjo Bučar.

Kršnjavi želi uvesti švedski model gimnastičkog sustava pa šalje Bučara u Stockholm. Bučar u škole uvodi švedske ljestve, sanduk i klupe.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija sokola čazmanske fotografkinje Celestine Prochaska, oko 1920. g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 5041)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers dopisnice na kojoj se nalazi Sokolski dom ili Sokolana u Bjelovaru, izgrađena 1911. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9601)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Školska spomenica Čazma, školska godina 1921/1922 o tjelovježbi u pučkim školama

Franjo Bučar bio je:

 • Predsjednik Hrvatskog športskog saveza (1914.-1919.)
 • Predsjednik Jugoslavenskog olimpijskog odbora (1919.-1927.)
 • Član Međunarodnog olimpijskog odbora (1919.- 1946.)
 • Organizator svesokolskih sletova u Zagrebu (1906., 1911.,1925.)
 • Donosi saznanja o novim sportovima u Hrvatsku
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Čestitka upućena Franji Bučaru (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 9267)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Članak Franje Jagatića iz “Sportskih Novosti” (25.11.2004). o 130 g. (1874.) od uvođenja obavezne nastave tjelesnog odgoja i 110 g. (1894.) od I. tečaja za školovanje nastavnika tjelesne kulture
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Ministarstvo turizma i sporta od 1991.g. dodjeljuje nagradu za sport Franjo Bučar za iznimna postignuća i doprinos za razvoj sporta
IZVOR: https://mint.gov.hr/drzavna-nagrada-za-sport-franjo-bucar/21591

DJELOVANJE - Bučar - sport

 • Hrvanje
 • Veslanje
 • Mačevanje
 • Klizanje
 • Biciklizam
 • Tenis
 • Skijanje
 • Nogomet
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Ilustracija žene na skijama (GMČ, MZAM inv. broj AM-98)
Lipovčak, Ivo (1910), Ski oprema skijaša. Teorija skijanja (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/56)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Bučar, Franjo (1901), Klizanje. Dostupna je u Digitalnim zbirkama NSK
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Knjižice Hrvatskog sokola o nogometu i hazeni (danas rukomet)
(GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/56)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija Lea Prochaske i bicikla čazmanske fotografkinje Celestine Prochaska, 1916. g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 5312)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Bučar, Franjo (1912), Mačevanje (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/41)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulca, Dragutin (ur.) (1907), Hrvanje (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/40)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Saobraćajna knjižica za vožnju bicikla, Bjelovar, 1946. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 7500)

DJELOVANJE — Društveni rad

Unutar društva postojali su odjeli koji su se bavili prosvjetnim radom. Izdavali su knjige, priručnike, časopise, prevodili knjige inozemnih stručnjaka.

Od 1878. do 1879. izlazi časopis Sokol. Glasilo za tjelovježbu urednika Franje Hochmana. Od 1903. g. pod imenom Hrvatski Sokol ponovno ga pokreće Franjo Bučar.

Franjo Hochman od 1890. g. uređuje časopis Gimnastika: list za školsku i društvenu gimnastiku. Zamijenio ga je Franjo Bučar. Cilj lista bio je savjetovati učitelje.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Hajdanek, Andrija - Hochman, Franjo (ur.) (1878), Sokol. Glasilo za tjelovježbu. Zbirka Čitaonice novina i časopisa Gradske knjižnice Zagreb.
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Hochman, Franjo (ur.) (1980-91), Gimnastika: list za školsku i društvenu gimnastiku. Zbirka Čitaonice novina i časopisa Gradske knjižnice Zagreb.
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulce, Dragutin (ur.) (1908), Sokolski uzgoj i nauka o govoru (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/47)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Dončević, I. K. (1910), Metodika sokolske tjelovježbe po Josipu Klenki (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/45)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulce, Dragutin (ur.), Sokolstvo. Dio I.: sokolska tjelovježba, I (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/48)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulce, Dragutin (ur.), Sokolstvo. Dio I.: sokolska tjelovježba, II (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/66)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulce, Dragutin (ur.), Sokolstvo. Dio I.: sokolska tjelovježba, III (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/42)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Šulce, Dragutin (ur.), Sokolstvo. Dio I.: sokolska tjelovježba, V (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/61)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Mrzljak, Josip (ur.), Zapovijedi redovnim vježbama (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/46)

DJELOVANJE – Društveni rad

„Hrv. sokolska društva nastoje da i odgojnim načinom djeluju na svoje članove stvaranjem knjižnica, javnih predavanja, zabava, izleta, koncerta i plesova.“

Dr. Franjo Bučar 1911. g.

Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Mašek Bosnodolski, Hinko (1894), Sokolsko vježbanje. Prva uputa za sokolska društva
(GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/52)
Izložba Počeci sporta u Čazmi - Gradski muzej Čazma
Plakat za zabavu koju organizira Sokol u Zagrebu 1921. g., dostupan u Grafičkoj zbirci NSK
https://digitalna.nsk.hr/pb/?object=info&id=578790

HRVATSKI SOKOLSKI SAVEZ

Osnovan je 1904. g. na Sušaku pod imenom Savez hrvatskih sokolskih društava (1907. g. mijenja ime u Hrvatski sokolski savez). Prvi predsjednik bio je Stjepan pl. Miletić, a tajnik Franjo Bučar.

U Kraljevini SHS 1919. g. ukidaju se nacionalni savezi, a osniva jedan zajednički - Sokolski savez Srba, Hrvata i Slovenaca sa središtem u Ljubljani. Od 1920. g. se zove Jugoslavenski skolski savez.

Hrvati 1922. g. ipak osivaju Hrvatski sokolski savez. No, šestosiječanjskom diktaturom 1929. g. zabranjuju se sokolske organizacije s nacionalnm nazivima. Od 1929. do 1941. postoji Sokol Kraljevine Jugoslavije.

Hrvatska gimnastička organizacija od 1945. do 1951. g. djeluje kao Odbor za gimnastiku unutar Fiskulturnog saveza Hrvatske, a od 1951. u okviru Saveza za tjelesni odgoj Partizan Hrvatske.

Gimnastički savez Hvatske samostalno djeluje od 1962. Od 1991. se zove Hrvatski gimnastički savez.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Obljetnička razglednica: 1000 Hrvatskog Kraljevstva (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 7234)
Stranica školske spomenice škole u Čazmi, školske godine 1929/1930 o ukidanju svih sokolskih udruženja i osnivanju Sokola Kraljevine Jugoslavije
Izložba Počeci sporta u Čazmi

SOKOLSKE ŽUPE

Hrvatski sokolski savez sastoji se od župa, a župe od društava. Sokolska društva se od 1907. organiziraju u veće teritorijalne jedinice - tzv. župe. Župe su bile članice nacionalnog saveza, plaćale su članarinu, sudjelovale su na natjecanjima, javim vježbama i na sjednicama nacionalnog saveza putem svojih izlasanika.

Svaka župa trebala je organizirati jedan slet svake godine. Župe su odlazile na svesokolske sletove drugih društava i župa. Bila su to najmasovnija i najznačajnija događanja koje su Sokoli organizirali s obzirom na to da su privlačili veliku društvenu, političku i medijsku pozornost. Također, bio je to test pojedinim društvima da vide jesu li dovoljno važni u društvu i sposobni organizirati nešto takvo.

Imena su dobivale po istaknutim Hrvatima kroz povijest.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Studija likova Milana Krena. Na prvom crtežu djevojke izvode vježbu, a na drugoj je prikazana publika. (GMČ, Memorijalna zbirka Milana Krena, inv. broj 8683/22)

HRVATSKI SOKOLSKI SAVEZ
ŽUPAGODINA OSNUTKASJEDIŠTESTARJEŠINA (predsjednik)
Fonova1907.ZagrebDr. Franjo Bučar
Gundulićeva1909.DubrovnikDr. Melko Čingrija
Ibrišimovićeva1908.PožegaBog Hajel
*Jelačićeva1907.MitrovicaDr. Josip Fuchs
Krešimirova1908.ŠibenikDr. Ivan Krstelj
*Ljudevita Posavskog1907.SisakAntun Sakarž
Ban Paližna1909.ZadarDr. Franjo Alačević
Preradovićeva1906.BjelovarDr. Miroslav Strižić
*Tomislavova-Chicago-
Tvrtkova-SarajevoStjepko Stjepčević
Strossmayerova1907.OsijekDr. Ante Pinterović
Vitezićeva1909.Volsko- OpatijaDr. J. Poščić
vojvoda Hrvoja1908.SplitDr. G. Bulat
*Zrinska1907.KarlovacDr. Božo Vinković
*Zrinsko-Frankopanska1907.Sušak (Bakar)Josip Bačić
Župa dr. Pere Magdića1929.Varaždin
*Stjepana Radića1929.Daruvar
Tablica koja prikazuje župe u Hrvatskoj, godinu osnutka, sjedište župe i ime starješine koji se nalazio na čelu svake župe iz 1911. godine. Nadodane su dvije župe koje su nastale kasnije – u Varaždinu i u Daruvaru.

SVESOKOLSKI SLETOVI—Češka, Prag

Svesokolski sletovi organiziraju se od 1882. do 1948. g. (XI. slet), pa sljedeći tek 1994. (XII.). Na njemu je nazočio češki predsjednik Vaclav Havel. Prag je 2000. proglašen europskim gradom kulture pa je održan XIII. slet. Sletovi se i danas održavaju.

Značka “X. slet u Pragu 1938. godine”
(GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9556)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers razglednice s X. sleta u Pragu (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9554)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Revers razglednice X. sleta u Pragu održanog 1938.g. Primatelj je Lacko Zima, tajnik Hrvatskog sokola u Varaždinu. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9554)

U Državnom arhivu u Bjelovaru nalazi se Zapisnik sjednice Izvršnog odbora sokolske župe u Bjelovaru od 13.7.1938. g. s izvještajem starješine dr. Mihajla Vukobratovića s X. sleta na kojem je sudjelovala sokolska župa Preradovićeva. Ondje piše kako je na granici s Češkom, kao i na svim usputnim stanicama priređen srdačan doček domaćina. Do 30.6. boravili su u Pragu na vlastiti trošak, nakon toga bili su gosti čeških sokolaša. Sudjelovali su na povorci, nastupali su dva puta. Tijekom boravka u Pragu slavili su Vidovdan u Tyrševom domu, odlazili na izlete u okolicu Praga.


SVESOKOLSKI SLETOVI—Hrvatska, Zagreb

Hrvatski sokolski savez organizirao je 3 sleta: 1906., 1911. i 1925. g. u Zagrebu. Jedan od organizatora bio je i Franjo Bučar.

I. SLET — 1906.g.

Starješina je bio dr. Stjepan Miletić.

Tijekom dana održavala su se natjecanja, a navečer kazališne predstave, plesovi, koncert svih zagrebačkih pjevačkih i tamburaških društava u vrtu „Sokol“ i „Kolo“ na Sveučilišnom trgu, razgledavali bi grad i izložbe, odlazili su na izlete izvan grada.

U Spomen spisu I. hrvatskog svesokolskog sleta zapisano je:

„Sunce osvjetljuje gradske ulice i titra na barjacima, što se ponosno viju sa kuća i prozora. Od rana je jutra sav Zagreb i svi njegovi brojni gosti na nogama i sve se sprema, da vidi i pozdravi tolike Sokolove, koji su se sletili u Zagreb iz svih slavenskih dijelova monarkije i izvan njezinih granica. (…) Nikada još nije Zagreb vidio toliko Sokolova na okupu: oko 700 čeških, oko 500 poljskih, a preko 500 slovenskih. Impozantna četa Bugara i Srba iz kraljevine, braća Dalmatinci, pak domaći hrvatski i srpski sokolovo, sve je to sačinjavalo veličajnu povorku od preko 3000 Sokolova, Junaka i Dušanovaca.“

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Plakat za I. svesokolski slet u Zagrebu 1906. g. Autor plakata je Menci Clement Crnčić.
Izvor: Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/42221315241105422/

II. SLET — 1911. g.

Starješina je bio dr. Lazar Car.

U knjižici „Drugi hrvatski svesokolski slet u Zagrebu: raspored“ piše kako je prvog dana, 12. kolovoza 1911. organiziran doček gostiju na željezničkom kolodvoru u Zagrebu i u Samoboru te svečani prijam u vrtu „Sokol“ i „Kolo“ na Sveučilišnom trgu.

13.8. - održana je svečana povorka s vježbališta kroz grad sve do Hrvatskog narodnog kazališta na Sveučilišnom trgu. Kasnije je održana javna vježba. Navečer su sokoli mogli pogledati kazališnu predstavu te otići na zabavu i na ples.

14.8. - natjecanje pa razgled grada, izlet u Maksimir, te navečer zabava Zagrebačkog zbora.

15.8. - javna vježba, svečanost i oproštaj s gostima u prostorijama zagrebačkog zbora.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Revers dopisnice tiskane povodom II. svesokolskog sleta održanog u Zagrebu 1911. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9553)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers dopisnice tiskane povodom II. svesokolskog sleta održanog u Zagrebu 1911. g.
Na kamenu se vidi Sletska plaketa autora Ivana Kerdića.
(GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9553)

III. SLET — 1925. g.

Slet su organizirali starješina Hrvatskog sokolskog saveza Lack Križ i Vladko Maček povodom 1000. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva, odnosno krunidbe Tomislava 925.g.

Prva natjecanja održana su već u petak, 14. kolovoza, na sletskom vježbalištu, igralištu Prvog hrvatskog građanskog sportskog kluba, danas Dinama. Na sletu su sudjelovali i hrvatski sokoli iz Amerike iz sokolske župe u Chicagu.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers razglednice koja prikazuje krunidbu kralja Tomislava 925. g., tiskanu 1925. g. povodom III. svesokolskog sleta
(GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 7085)
Brončana značka “III. svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. g” održanog povodom proslave 1000 g. Hrvatskog Kraljevstva (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9552)
Izložba Počeci sporta u Čazmi

Medaljer Ivo Kerdić je autor značke. Na aversu se nalazi prikaz kralja Tomislava kako sjedi na prijestolju. U lijevoj ruci drži državnu jabuku s križevima, a desnu je podigao zaklinjući se na križ i vjernost narodu. Na podnožje je naslonjen hrvatski grb na kojem sjedi ptica sokol.


III. SLET — 1925. g.

U Maksimiru je otvorena sokolska mogila građena od grumenja zemlje sa 155 važnih povijesnih lokacija iz svih hrvatskih zemalja. Predstavnici sokolskih društava istresli su iz vrećica zemlju svog kraja uz fanfare i budnice.

U temeljima humka nalaze se razni predmeti društva poput knjiga, novina, časopisa te spomenice. U temelj su položena i znanstvena djela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske, Društva svetog Jeronima, Braće hrvatskog zmaja i sl. Oko Mogile posađeno je 10 lipa u znak na 10 stoljeća hrvatske državnosti.

Na vrhu mogule se trebao nalaziti brončani kip sokola skupljenih krila kipara Ive Kerdića. No, odljev kipa se u ateljeu razbio. Nakon 70 godina Ministarstvo obrane dao je postaviti novu skulpturu sokola na Mogilu. Izradio ju je kipar Mladen Mikulin.

U članku Franje Jagatića iz 1991. g. Ivo Dončević spominje kako je Hrvatski sokol iz Čazme sudjelovao na ovom sletu.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers razglednice na kojoj se nalazi ulaz u Maksimir. Razglednica je tiskana povodom III. svesokolska sleta (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 7233)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Kip sokola na Mogili u Maksimiru u Zagrebu
https://travelcroatia.live/listing/spomenik-mogila-u-maksimiru/
(19.1.2023.)

HRVATSKI SOKOL U ČAZMI

Hrvatski sokol u Čazmi postojao je još 1910. g. Podatke o osnivanju društva nemamo budući da nije sačuvan zapisnik konstituirajuće skupštine, no sačuvana su kazivanja suvremenika.

Molba za potvrdom Pravila Društva za tjelovježbu „Hrvatski sokol“ u Čazmi pod brojem 2.120 zaprimljena je 18. srpnja 1912. godine. Za svrhu društva navedeno je „gojenje i promicanje tjelovježbe“. Molbu su potpisali starješina i tajnik. Starješina je bio Berthold Porges.

Molba je odobrena 21. siječnja 1913. godine pod brojem 59.757-1912 uz određene preinake. Pravila je odobrila Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, a potpisao ih je i ovjerio pečatom kraljevski povjerenik.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Preslika ogranka Hrvatskog sokola u Čazmi iz 1913. g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 6892)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Potpis kraljevskog povjerenika i žig Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjel za unutarnje poslove (HR-HDA-79 UOZV, SP 2120/1913)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Pravila Društva za tjelovježbu, Hrvatski sokol u Čazmi (HR-HDA-079 UOZV SP 2120/1913)

Vježbalo se na ručama i preči, održavale su se sletske vježbe. Naime, svako društvo moralo je organizirati minimalno jednu vježbu godišnje, pa tako i čazmansko.

Vježbali smo u kratkim bijelim hlačama i crvenoj košulji s hrvatskom trobojnicom i natpisom „Hrvatski sokol“, crvenim kapicama s resicama i sportskim papučama. Treniralo se dvaput tjedno u tadašnjem vatrogasnom spremištu u Čazmi.“

Ivan Dončević

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija starog Vatrogasnog spremišta u Čazmi 1904. g. iz knjige 110. godina DVD-a Čazma i vatrogastva Općine Čazma (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 7459)
Izložba Počeci sporta u Čazmi

“Posebno me se dojmio prvi nastup našeg Društva u Zagrebu 1925. u povodu tisućugodišnjice krunidbe kralja Tomislava. Mi naraštajci (sadašnji pionirski uzrast) nastupali smo zajedno s odraslima. Ostali smo u Zagrebu nekoliko dana i to je za nas bio izuzetan doživljaj”

Ivan Pirak “Brico”

Članak Franje Jagatića koji je izašao u Večernjem listu 13. prosinca 1991. g. (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8529/315)

JAVNE VJEŽBE

Hrvatski sokol u Čazmi svoju prvu javnu vježbu je organizirao 1913. godine u Čazmi.

Društvo je odlazilo je na javne vježbe kod drugih društava. U novinama „Virovitičan“ 14. rujna 1919. g. izašao je članak „Sokolski izlet u Virovitici“ u kojemu se spominju 6 članova iz Čazme.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Sokolski izlet u Virovitici“, Virovitičan, 14.9.1919.© Portal Stare hrvatske novine, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
http://dnc.nsk.hr/ DataServices/ ImageView.aspx?id=29b7e4ed-2ad2-459c-b81c-e374284983c3
(14.2.2023.)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Hrvatski sokol iz Čazme na X. javnoj vježbi u Virovitici (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 8757/1)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Hrvatski sokol iz Čazme na X. javnoj vježbi u Virovitici (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 8757/2)

JAVNE VJEŽBE - Ivanić-Grad

Odlaze na javne vježbe u obližnji Ivanić-Grad.

U rujnu 1926. g. Hrvatski sokol Ivanić-Grad održao je I. javnu vježbu. Osim Čazme, sudjelovala su društva iz Dugog Sela, Kutine, Kloštra, Ludine, Popovače, Križa i Pakraca i Zagreba.

Sudjelovali su na II. javnoj vježbi održanoj 24. srpnja 1927. g. Stiglo je 200 sokola iz Čazme, Daruvara, Dugog Sela, Križa, Kutine, Končanice, Ludine, Kloštar Ivanića, Pakraca, Popovače, Samobora, Zagreba i iz Velikih Zdenaca. Vježbi je prisustvovao i dr. Franjo Bučar.

Sudjelovali su i na IV. javnoj vježbi održanoj 15. rujna 1929. g., u nedjelju. Svirala je fanfara sokola iz Vlaške ulice. Nakon vježbe održana je i zabava.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija Hrvatskog Sokola iz Čazme Izvor: Paar, Adolf (2011), Hrvatski sokol, Samobor, str. 94
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Članovi društva Hrvatski sokol Ivanić vježbaju u Sokolani, današnjoj Maloj sali Doma kulture Ivanić-Grada
http://www.prijatelji-bastine.hr/povijest-i-bastina/razvoj-kulturnog-i-drustvenog-zivota-u-ivanicu

JAVNE VJEŽBE

Čazmanski sokolaši nastupali su na III. sletu 1925. g. u Zagrebu. Sudjelovali su na sletu u Splitu 1932. g. te na svesokolskom sletu u Pragu. Nema podatka na kojem sletu.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers razglednice “Praški dvorac i Karlov most” (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 7558/4)

U školskoj spomenici škole u Čazmi zapisano je kako je ravnajući učitelj Jakob Uđbinac 1933. g. sudjelovao na pokrajinskom sokolskom sletu održanom u Ljubljani. Zapisano je kako su iz Čazme 27. lipnja otputovala 4 sokola te Jakob Uđbinac. U Ljubljani se okupilo oko 20 000 sokola, iz Slovenije, Hrvatske, Češke i Rusije.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers razglednice Ljubljane (GMČ, Zbirka razglednica, inv. broj 4966)

DRUŠTVENA DJELATNOST

Članovi Sokola bili su vrlo važni članovi društva. Često su bili pozivani na važn društvena događanja, sudjelovali su u raznim programima, poput dočeka važnih političkih osoba tog vremena.

2. svibnja 1931. g. čazmanski su Sokoli sudjelovali u dočeku bana Savske banovine, Ive Perovića.

U Školskoj spomenici škole u Čazme za školsku godinu 1930/1931 zapisano je:

„Pred zgradom sreskog načelstva dočekali su bana vatrogasci iz Čazme, Ivanić grada i Dubrave, pa Sokoli, Jadranska straža, činovnici, općinski vijećnici i ostali narod.”

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Crno-bijela fotografija koja prikazuje Sokola u svečanom odijelu, spremnog za javni događaj (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9602)

ŠKOLSKA SPOMENICA ŠKOLE U ČAZMI

Doček kralja Aleksandra

3. lipnja 1931. g. Čazmu je posjetio kralj Aleksandar I. Karađorđević. U školskoj spomenici Čazme je opisan doček. Spominje se kako je 10.000 ljudi dočekalo kralja, a u ime Sokola kralja je pozdravio starješina Sokola Metod Širola kotarski veterinar.

„3 juna doživjeli smo dan koji će ostati za mjesto Čazmu u trajnoj uspomeni. Taj dan pohodio je ovo naše skromno mjesto Njegovo Veličanstvo Aleksandar I. Karađorđević. Ovako veselog događaja Čazma ne pamti. Taj dan sabralo se ovdje do 10.000 ljudi. Njegovo Veličanstvo dovezlo se automobilom oko pola 5 sati iz Bjelovara. Pred velikim i lijepim slavolukom, koji je bio ukrašen državnim zastavama grbovima i krunom bio je doček. Tu je Njegovo Veličanstvo pozdravio čazmanski općinski načelni g. Keletić, a zatim Marica Mikuleta učenica IV. razreda osnovne škole.”

Jedna učenica je predala Njegovu Veličanstvu ručnik na kojem je bila izvezena glava Njegova Veličanstva a isto glava Njezina Veličanstva kraljice Marije i prijestolonasljednika Petra.”

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Crno-bijela fotografija koja prikazuje doček kralja Aleksandra u Čazmi 3.6.1931. g. (GM, Zbirka fotografija, inv. broj 5629/1)

ŠKOLSKA SPOMENICA ŠKOLE U ČAZMI

Doček kralja Aleksandra

“Njegovo Veličanstvo se je razgovaralo sa ljudima, a zatim išlo u crkvu. Na ovom dočeku su bila sva društva školska mladež sa zastavicama i ostali narod. U ime Sokola pozdravio je kralja brat starešina Sokola Metoda Širola, kotarski veterinar. Pred crkvom je Njeovo Veličanstvo pozdravio dekan Stjepan Štefanac u ime župljana i svečenstva, a isto ga je pozdravio i Konstantin Daškalović administrator parohije iz Lipovčana Njegovo Veličanstvo je prisustvovalo u crkvi svečanoj „Zahvalnici“. Na koru su školska djeca otpjevala „Zahvalnicu“ i „Bože pravde“. Njegovo Veličanstvo se je u sacristiji upisalo u spomen knjigu. Na polasku iz crkve Njegovo Veličanstvo je pozdravljalo prisutne pa je pogledao gore i na kor, nasmiješio se i rukom domahivao. Poslije je Njegovo Veličanstvo uz klicanje naroda nastavilo put u Dugo selo i Zagreb.“

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Školska spomenica škole u Čazmi za školsku godinu 1930/1931.
Dio opisa dolazak kralja Aleksandra u Čazmu i sudjelovanje Sokola u dočeku.

ŠKOLSKA SPOMENICA ŠKOLE U ČAZMI

Doček kralja Aleksandra

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Doček kralja Aleksandra s naglaskom na Sokola
(GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 5001)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Na fotografiji se vjerojatno nalazi Metod Širola, kotarski veterinar i ujedno starješina Sokola
(GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 5001)

ŽUPA PRERADOVIĆA 21. travnja 1929. g.
DRUŠTVOGODINA OSNUTKA
1. Bjelovar19.4.1905.
2. Bjelovar HKS8.6.1924.
3. Novigrad Podravski1920.
4. PeteranecNEMA PODATKA
5. Drnje14.9.1924.
6. GolaNEMA PODATKA
7. Đurđevac11.10.1908.
8. Nova KapelaNEMA PODATKA
9. Hercegovac (Garešnica)10.5.1923.
10. HlebineNEMA PODATKA
11. Koprivnica5.8.1906.
12. Križevci1904.
13. Subotica (kod Koprivnice)NEMA PODATKA
14. Pitomača.28.7.1906.
15. KalnikPotrebna Godina
16. Suhopolje25.10.1908.
17. Sv. Ivan Žabno18.10.1909.
18. Veliki Grđevac2.2.1921.
19. Veliki ZdenciNEMA PODATKA
20. Virje21.3.1920.
21. Virovitica19.3.1906.
22. Podgorci (43211)NEMA PODATKA
23. Torčec (kod Drnja) (43211)NEMA PODATKA
24. Majurec (kod Križevaca)9.9.1925.

HRVATSKI SOKOL U ČAZMI — između župa

Hrvatski sokol u Čazmi je do sredine 1929. g. pripadao župi Preradovićevoj, a nakon toga župi Fonovoj.

25. Rasinja (kod Koprivnice)NEMA PODATKA
26. CirkvenaNEMA PODATKA
27. Gradec (kod Vrbovca)NEMA PODATKA
28. Kloštar PodravskiNEMA PODATKA
29. DaljNEMA PODATKA
30. Ivanovo seloNEMA PODATKA
31. UljanikNEMA PODATKA
32. GotalovoNEMA PODATKA
33. Gorica (kod Rasinja)NEMA PODATKA
34. Severin (kod Bjelovara)1911.
35. Kalinovac (kod Đurđevca)NEMA PODATKA
36. Kapelica (kod Vukovja)NEMA PODATKA
37. Nova RačaNEMA PODATKA
36. Čazma21.1.1913.
Popis društava koje su činile župu Preradovića 21. travnja 1929. g.
IZVOR: Paar, Adolf (2011), Hrvatski sokol, Samobor, str. 106

FONOVA ŽUPA 14. srpnja 1929. g.
DRUŠTVOGODINA OSNUTKA
1. Brdovec01. 04. 1922.
2. Bregi16. 05. 1912.
3. Dugo selo1920.
4. Klanjec20. 06. 1909.
5. Krapina16. 08. 1906.
6. KrižNEMA PODATKA
7. Kutina13. 09. 1908.
8. Lipovljani29. 07. 1923.
9. Ludina16. 11. 1924.
10. Samobor14. 11. 1904.
11. Sesvete05. 10. 1924.
12. Stubica Donja30. 04. 1911.
13. Stubica Gornja26.10.1924.
14. Sv. I. Zelina19.5.1912.
15. Zagreb (Wilsonov) trg 11..27. 12. 1874.
16. Zagreb I (Sveti Duh)1923.
17. Zagreb II (Vlaška ul.)19.4.1923.
18. Zagreb III (Savska c.)NEMA PODATKA
19. Zagreb IV (Nova Ves)14.6.1924.
20. Zagreb V (Pantovčak)07.9.1924.
21. Zagreb VI (Trnje)5.10.1924.
22. Zagreb HKS. Matica5.9.1922.
23. Zagreb HKS I (Sveti Duh)1.10.1924.
24. Zagreb HKS II (Nova Ves)NEMA PODATKA
25. Zagreb VII Trešnjevka1929.
26. ZaprešićNEMA PODATKA
27. Zlatar20.9.1907.
28. Pregrada1.10.1909.
29. Vrbovec5.2.1902.
30. ČazmaNEMA PODATKA
31. Varaždinske topliceNEMA PODATKA
32. Ivanić Grad7.1927.
33. Zabok27.10.1929.
34. Oroslavje24.3.1929.
35. Kraljeva VelikaNEMA PODATKA
36. MičevacNEMA PODATKA
37. Međurić (kod Banove Jaruge)6.11.1927.
38. Radoboj29.7.1928.
39. Hrašće (Odra)NEMA PODATKA
40. Zagreb VIII Kaptol1937.
41. Zagreb IX Jakićeva1937.
42. Bregana1926.
43. Kloštar IvanićNEMA PODATKA
44. PopovačaNEMA PODATKA
45. Sveti Martin pod Okićem11.8.1929.
46. PakracNEMA PODATKA
47. Vojni KrižNEMA PODATKA
48. RugvicaNEMA PODATKA
49. Jesenice ob Savi1926.
50. Brežice27.8.1904.
51. KrškoNEMA PODATKA
52. SevnicaNEMA PODATKA
53. RajhenburgNEMA PODATKA
54. BizeljskoNEMA PODATKA
Popis društava koje su činile Fonovu župu 14. srpnja 1929. g.
IZVOR: Paar, Adolf (2011), Hrvatski sokol, Samobor, str. 92

ŠKOLSKO SOKOLSKO DRUŠTVO KROZ ŠKOLSKU SPOMENICU ŠKOLE U ČAZMI

Napretku sokolskog društva, ali i razvoju sportskih društava i klubova pridonijelo je i osnivanje sokolskog pomlatka u školama. Za proučavanje razvoja sokolskog društva u kolama najbolji izvor upravo je školska spomenica u koju ravnatelj zapisuje sve što se događa u školama.

U Pučkoj školi u Čazmi 1930. g. osnovano je sokolsko društvo.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Školska spomenica škola u Čazmi za školsku godinu 1930/1931. o osnivanju sokolskog društva u Čazmi

„U Čazmi je osnovano sokolsko društvo, pa su i nekoja djeca upisana u Soko. Za njih preporučuje Ministarstvo glasnik „Sokolić“ i „Naša radost“ a za škol. knjižnicu preporuča „Sokolski glasnik“ i „Soko“.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Crno-bijela fotografija koja prikazuje učenike Osnovne škola Čazma ispred škole (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 6522)

Na završnoj školskoj priredbi 28. srpnja 1931. g. učenici su u školskom dvorištu u Čazmi izvodili sokolske (mornarske) vježbe.

U školskoj godini 1931/32 zapisano je kako je sokolsko društvo 8. svibnja proslavilo uspomenu na mučenike Zrinskog i Frankopana. Na proslavi su sudjelovala i školska djeca.


ŠKOLSKO SOKOLSKO DRUŠTVO KROZ ŠKOLSKU SPOMENICU ŠKOLE U ČAZMI

Nakon proslave 1. prosinca 1932. g. održana je svečana sokolsk akademija na kojoj su sudjelovali učitelji i sokolska djeca. Ravnatelj škole Jakob Uđbinac održao je predavanje o povijesti sokolstva, organizaciji i tjelesnom odgoju.

Prvi javni nastup održan je 21. svibnja 1933. g.

„21 maja obdržavalo je Sokolsko društvo svoj prvi javni nastup pa je na njemu nastupio i sokolski pomladak t. j. školska sokolska djeca. Djeca su veoma lijepo odvježbala svoje vježbe, a bila su djeca iz škola cijele čazmanske općine njih oko 300 na broju.“

U spomenici škole u Dapcima spominje se ta javna vježba. Djeca iz Dabaca su izvodila vježbu pod vodstvom upravnika škole, s ostalom mladeži.

25. svibnja zajedno sa sokolskom djecom iz Laminca sudjeluju na programu posvete škole u Lamincu.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Bogunović, Dušan (1925), Pregled tjelesnoga odgoja i sokolstva (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9557)

ŠKOLSKO SOKOLSKO DRUŠTVO KROZ ŠKOLSKU SPOMENICU ŠKOLE U ČAZMI

U školskoj godini 1933/1934 ravnatelj Uđbinac vježbao je svu mušku sokolsku školsku djecu. Žensku djecu 1. i 3. razreda vježbala je učiteljica Darinka Mesarić, a 2. i 4. razreda Zlata Krišković. Učenici su sudjelovali na sokolskim zabavama izvodeći sokolske vježbe. Jedna od takvih vježbi održana je u školi u Lipovčanima, prigodom posvete sokolske nastave.

Djeca su sudjelovala i na sokolskom sletu u Ludini, Zagrebu, Siščanima i na sokolskoj zabavi u Čazmi. Na naraštajskom sletu u Zagrebu, prilikom igre Đuro Perčec iz Dabaca je pao i slomio nogu.

Nastavnici čazmanske škole sudjelovali su od 4. do 7. travnja 1934. g. u Zagrebu na sokolskom tečaju za učitelje.

U školskoj godini 1934/1935 mušku djecu 1. razreda sokolskim vježbama podučavala je nastavnica Zlata Krišković, a od 2. do 4. razreda ravnatelj Uđbinac. Žensku djecu podučavale su njihove nastavnice.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Crno-bijela fotografija škole u Lipovčanima (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 7258/34)

ŠKOLSKO SOKOLSKO DRUŠTVO KROZ ŠKOLSKE SPOMENICE ŠKOLA U DAPCIMA I U CERINI

U Pučkoj školi u Dapcima školske godine 1931/1932 osnovan je sokolski pomladak i sokolski školski naraštaj. Sokoli su u školi organizirali zabave, prikupljali pomoć za siromašne učenike.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Učenici i učitelj škole u Dapcima 1936. g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj FOT-267)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Učenici i učitelji Osnovne škole u Cerini oko 1935. g. (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 6526)

U Pučkoj školi u Cerini 11. lipnja 1932. g. osnovana je Sokolska četa. U školskoj spomenici piše kako je u sokolsku četu bilo upisano 15 odraslih i 14 djece. Upravni odbor činili su starješina Đuro Hagljan, zamjenik starješine Mato Frković, tajnik Ivan Čanađija, blagajnik Milan Rakoš, Aleksa Odniković i načelnik Stjepan Čanađija. Sjednice su se trebale održavati u dogovoru sa Sokolskom četom u Čazmi. Tom prilikom je Birtić održao je govor o sokolstvu i njegovom razvoju na ovom području. Također, odlučeno je da se odmah u školsko dvorište postave vježbališta.


SOKOLSKA ČETA U NARTI

Sokolska društva osnivala su i sokolske čete. Sokolska četa u Narti osnovana je 1931. godine na inicijativu Vladimira Heraka, kao odjeljak Sokolskog društva u Bjelovaru.

Vladimir Herak je bio učitelj i ravnatelj škole u Narti.

Prvo je 25. listopada organiziran sastanak u školi u Narti. Na sastanku je pročitan Pravilnik osnivanja sokolske čete sa svim objašnjenjima. Iskazana je želja osnivanja takve čete i u Narti. Vlastoručnim potpisom prisutni su to i potvrdili.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Četa u Narti iz mjesta Narta, Općina Ivanska, oblast Bjelovarska 1925. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 8289)
Potpisi prisutnih osoba na sastanku održanom 25. listopada 1931. g. radi osnivanja sokolske čete u Narti (HRDABJ 670)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Upute za osnivanje sokolskih društava ili četa Sokolske župe Bjelovara u fondu Sokolske čete u Narti (HRDABJ 670)

SOKOLSKA ČETA U NARTI

Glavna Konstituirajuća skupština Sokolske čete u Narti održana je u studenom 1931. g. Na skupštini su predloženi starješina, njegov zamjenik i tajnik čete. Za predsjednika je predložen Vladimir Herak, za njegova zamjenika Petar Keserin, a za tajnika Josip Šantić.

Nakon održane skupštine trebali su dostaviti zapisnik najbližem Sokolskom društvu u Bjelovaru u točnom prijepisu da o njemu da svoje mišljenje. Uz zapisnik poslano je pismo.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Avers knjige čazmanske obitelji Baumüller na kojoj senalaze dvojica muškaraca vježbača (GMČ, Zavičajna zbirka, inv. broj 8448/123)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Sportska medalja koja prikazuje nogometaša (GMČ, Numizmatička zbirka, inv. broj 7034)

U pismu piše kako će broj djece i naraštaja javiti nakon pristupa čete bratskom društvu u Bjelovaru kao odjeljku.

Što se tiče prostorija koje odgovaraju higijenskim uvjetima da se u njima može vježbati, predlažu školsku učionicu, budući da drugih prostorija nemaju. Što se tiče osobe koja bi preuzela vježbanje članova i koja bi trebala na sljedeći župski tečaj za prednjake poslati barem jednoga člana, u pismu odgovaraju da za tečaj imaju 2 člana sposobna za prednjake, ako mogu biti besplatno primljeni.

Što se dalje događalo, nije poznato budući da nisu sačuvani podaci.


POČECI SPORTA U ČAZMI

Djelovanjem Franje Bučara i Hrvatskog sokola dolazi do razvoja sporta u Hrvata. Što se tiče sporta na području bivše Općine Čazma, ono se razvija 30-ih godina 20. stoljeća.

Prvo se razvija nogomet, a potom i svi ostali sportovi. Čazmanski sportski klub „Zrinski“ osnovan je 1932. g. Upravo je Zrinski preteča osnivanja sportskih udruga.

Čazmansko ribarsko društvo svoja pravila donijelo je 1936. g. Kuglački klub „Čazma“ osnovan je 1938. g.

U Čazmi 1991. godine osnovan je Savez sportova općine Čazma, a 2002. Športska zajednica grada Čazme. Razvoj sporta danas je u njihovim rukama.

SPORT
KLUB
MJESTO
GODINA OSNUTKA
NOGOMET
Čazmanski sportski klub „Zrinski“
Čazma
1932. godine
Nogometni klub „Borac“
Čazma
1.4.1946. godine
Sportsko društvo „Borac“
Čazma
1949. godine
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Sportski klub Zrinski u Čazmi (HR-HDA-144)

NOGOMET
Sportsko društvo „Radnički“
Gornji Draganac
1965. ili 13.4.1968. godine
Nogometni klub Dapci
Dapci
21.10.1977. godine
Nogometni klub „Polet“
Narta
Postoji 1980. godine
Nogometni klub „Croatia“
Čazma
18.1.1974. godine
Nogometni klub „Omladinac“
Bosiljevo
24.3.1985. godine
Nogometni klub „Bojana“
Bojana
9.8.1980. godine
Nogometni klub „Moslavina“
Donja Petrička
1980. godine
Sportsko društvo „,Mladost“
Đurđic
1981. godine
Nogometni klub „Partizan“
Srijedska
1978. godine
Nogometni klub Ivanska
Ivanska
Od 1984. godine s prekidima do danas
Nogometni klub „Tomislav“
Berek
1932. godine
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Sportska zastavica NK „Borac“ Čazma (NIJE INVENTIRANO)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Značka Nogometnog kluba „Borac“ iz Čazme povodom 30 godina kluba, 1976. g. (GMČ, Zbirka značaka, inv. broj 7000/1)

ODBOJKA
Odbojkaški klub „Čazma“ (1978. Brestovac, Česma, Glumina, 1996. Interarting, 1997. Čazmatrans)
Čazma
1967. godine
Ženski odbojkaški klub „Čazma“ (1990. Čazma 90, 1993. Glumina Čazma, 1996. Čazmatrans, Čazma)
Čazma
1978. godine
SPORTSKI RIBOLOV
Sportsko - ribolovno društvo „Štuka“
Čazma
25.4.1947. godine
Sportsko-ribolovno društvo „Som“
Siščani
22.2.1968. godine
Sportsko-ribolovno društvo „Amur“
Narta
1965. godine
Sportsko-ribolovno društvo „Srijedska“
Srijedska
-
ŠAH
Šahovski klub „Čazma“
Čazma
Od 9.2.1974. do 1992. godine
TENIS
Teniski klub „ČAZMA“
Čazma
16.3.1997. godine
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija OK „Glumina“ Čazma,1994. g. Sastav čine braća Šoštarić, Nekić, Banovak, Premuž, Silov i Turk. Kapetan je bio Zvonimir Šoštarić, a trener Željko Stipanović. (Sportske novosti, 15. travnja 1994. g.)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
1. mjesto kadeta iz Čazme (043, 8. srpnja 2021. g.)

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Logo Hrvačkog kluba Čazma
Narančasti pojas - karate Kyokushinkai Iz 1978.g. (GMČ, Povijesna zbrika, inv. broj 7663)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
BORILAČKI SPORTOVI
Karate klub „Jedinstvo“
Čazma
6.3.1977. godine
Taekwondo društvo „13. maj“
Čazma
17.7.1986. godine
Taekwondo klub Omega
(Bjelovar) Čazma
1995. godine
Boksački klub
Čazma
1949. godine
Hrvački klub Čazma
Čazma
25.10.2022. godine
RUKOMET
Omladinski rukometni klub „Čazma“
Čazma
18.6.1976. godine do kraja 80-ih
Rukometni klub „Čazma“
Čazma
2013. godine
Rukometni klub „Partizan“ (od jeseni 1991. Rukometni klub Ivanska“)
Ivanska
1958. godine
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Boksač Mate Parlov u Čazmi (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 7905)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Članovi Karate kluba "Jedinstvo" iz Čazme (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 7621/1)

KOŠARKA
Košarkaški klub Čazma
Čazma
1994. godine
KUGLANJE
Kuglački klub „Čazma“
Čazma
1938. godine
STOLNI TENIS
Stolnoteniski klub „Čazma“
Čazma
12.11.1973. godine
Stolnoteniski klub „Štefanje“
Štefanje
14.12.1980. godine
JAHANJE
Konjički klub Husar
Čazma
26.10.2001. godine
Konjički klub Čazma
Čazma
2016. godine
KETTLEBELL
Kettlebell klub Čazma
Čazma
2014. godine
ATLETIKA
Atletski klub Čazma
Čazma
1997. godine
STRELJAŠTVO
Streljački klub „Mladost“
Čazma
10.4.1950. godine
Streljački klub „Budućnost“
Čazma
Od 1953. godine
Streljačko društvo „Čazmatrans“
Čazma
18.11.1994. godine
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Članak o radu Drage Mužinića „Sajke“ iz novina Glas komune, 1978. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 7913)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Medalja za natjecanje iz kuglanja (GMČ, Numizmatička zbirka, inv. broj 7027)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Krpena oznaka Stolnoteniskog kluba Čazma (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9539)

OD KAPTOLA DO KAPTOLA

Najstarija sportska manifestacija u čazmanskoj općini svakako je Supermaraton. Supermaraton je utrka koja se trči između Zagreba i Čazme, odnosno od Zagrebačkog do Čazmanskog kaptola. To je najduža cestovna atletska utrka u Hrvatskoj duga 61km i 350m.

Maraton se održava od 1976. g. kada je osnivač Boris Kožar predložio ovu utrku povodom proslave 750. obljetnice grada Čazme. Utrka se održavala svake godine 29. studenog povodom Dana grada i Dana oslobođenja grada. U početku start se nalazio na nogometnom stadionu NK Dinamo, no kasnije na Trgu bana Josipa Jelačića.

Boris Kožar bio je prvi pobjednik supermaratona „Čazma 750“. Na toj utrci sudjelovalo je samo tri trkača - Kožar iz Varaždina, Milan Šlajmer iz Maribora i Petar Jelenečki iz Varaždina.

Utrka nije održana svega tri puta i to 1991. g. zbog Domovinskog rata, te 2020. i 2021. g. zbog pandemije COVID-19.

Izložba Počeci sporta u Čazmi
Fotografija koja prikazuje start s atletske staze NK Dinama u Zagrebu 1978. godine (GMČ, Zbirka fotografija, inv. broj 7645/9)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Dabar — maskota supermaratona (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 9604)
Izložba Počeci sporta u Čazmi
Natjecateljska oznaka 21. supermaratona iz 1996. g. (GMČ, Povijesna zbirka, inv. broj 8299/1)

ZAKLJUČAK

Društvo za tjelovježbu „Hrvatski sokol“ u Čazmi izuzetno je bitno za razvoj sporta na čazmanskom području. Kako bi se shvatilo djelovanje društva u Čazmi, potrebno ga je staviti u širi kontekst, kako hrvatski tako i europski. Upravo putem sokolskog društva Čazmanci dolaze u „dodir“ s pojedinim sportovima, prate njihov rad, kupuju i čitaju njihove novine, knjige, odlaze na predavanja, javne vježbe i sletove. Potrebno je spomenuti čazmansku obitelj Baumüller koja je pratila rad hrvatskog i europskog sokola. U njihovoj privatnoj biblioteci nalazila se vrijedna zbirka knjiga i časopisa na hrvatskom i na njemačkom jeziku koja je obogatila vizualni dio ove izložbe i baštinu muzeja. Knjige i časopisi se danas nalaze u Zavičajnoj zbirci Gradskog muzeja Čazma. Utjecajem sokola Čazmanci dobivaju poticaj za pokretanjem sportskih klubova u svom kraju. Uz ovo razdoblje vežu se počeci razvoja nogometa, atletike, sportskog ribolova, kuglanja i borilačkih s portova, a potom i razvoj svih drugih sportova i sportskih klubova. Počeci razvoja sporta na čazmanskom području u ovoj izložbi su samo površno spomenuti kao uvod u daljnja istraživanja i buduće izložbe.


Izložba Počeci sporta u Čazmi

Impresum:

Nakladnik: Centar za kulturu Čazma Gradski muzej Čazma

Za nakladnika: Maja Cepetić Rogić

Autorica izložbe i izložbenog kataloga: Marina Junger

Fotografije i skeniranje: Marina Junger

Računalna podrška: Željko Bilandžija, Codebyte, obrt za računalno programiranje, Pula

Čazma, 2023.